Do zmiany większości parametrów harmonogramu wymagane jest uruchomienie programu z uprawnieniami Administratora:

lub:

 

Usługa

Sekcja ta umożliwia zarządzanie usługą WfSyncService. Usługa to program działający w tle, który uruchamia się wraz z systemem i wykonuje zadania określone w harmonogramie. Pozwala na zautomatyzowanie procesów integracyjnych (np. automatyczne pobieranie zamówień i aktualizacja cen i stanów magazynowych towarów).

Aby harmonogram wykonywał się, usługa musi być zainstalowana i uruchomiona.

Instalacja możliwa jest za pomocą przycisku Instaluj. Jeśli przycisk jest nieaktywny, oznacza to że usługa jest już zainstalowana (jednocześnie aktywny staje się przycisk Odinstaluj).

Po zainstalowaniu usługę należy uruchomić przyciskiem Uruchom. Domyślnie usługa będzie także uruchamiana automatycznie wraz z systemem operacyjnym.

Przycisk Zatrzymaj umożliwia zatrzymanie usługi, co skutkuje wstrzymaniem wykonywania harmonogramu.

Usunięcie usługi umożliwia przycisk Odinstaluj.

Harmonogram

Konfiguruj harmonogram

Po każdej zmianie zadań harmonogramu konieczne jest ponowne uruchomienie usługi WfSyncService (kliknąć przycisk Zatrzymaj i następnie Uruchom)

Przycisk Konfiguruj harmonogram uruchamia okno prezentujące listę zadań. W tym miejscu możliwe jest dodawanie, edycja i usuwanie zadań harmonogramu.

Domyślnie lista jest pusta. Edycja, usunięcie i powielenie zadań dostępne jest z poziomu menu kontekstowego (prawy klawisz myszki).

Aby dodać nowe zadanie, kliknij przycisk Dodaj zadanie.

Dodawanie i edycja zadania

Uruchamianie

Uruchom w harmonogramie – pozwala na wskazanie dni tygodnia i godziny o której ma wykonać się zadanie. Np. każdy poniedziałek i piątek o 15:00.

Uruchom o określonej dacie i godzinie – zadanie zostanie uruchomione tylko raz, dokładnie o wskazanej porze. Np. 1 stycznia 2023 o 21:37.

Uruchom w interwale – zadanie zostanie uruchomione w pętli co określoną liczbę minut, np. co 15 minut.

Akcja

Określa czynności do wykonania w ramach zadania. Mogą to być:

 • Zamówienia – pobranie zamówienia ze sklepu do WAPRO.
 • Stany Magazynowe – wysyłanie stanów magazynowych z WAPRO do sklepu.
 • Ceny, Nazwy, Opisy, Linki SEO, Wagi, Statusy produktów, Kody kreskowe, Atrybuty  – wysłanie (aktualizacja) wskazanej wartości z WAPRO do sklepu.
 • Zdjęcia – wysłanie (aktualizacja) wszystkich zdjęć z WAPRO do sklepu (przy włączonej funkcji Śledzenie zmian zaktualizuje zdjęcia dla produktów, w których zaszły zmiany pod kątem tego parametru). Podczas aktualizacji zdjęcia ze strony zostaną odłączone od produktu -nie usunięte – i zastąpione nowymi).
  Nie zalecamy przesyłania zdjęć w harmonogramie z uwagi na możliwość wyczerpania się miejsca na hostingu na serwerze
 • Aktualizacja zwrotna – wykonanie zadania aktualizacji zwrotnej. Więcej o aktualizacji zwrotnej można znaleźć tutaj.
 • Eksport towarów – eksport nowych towarów z WAPRO do sklepu. Istniejące towary nie zostaną nadpisane.
Pliki konfiguracyjne

Umożliwia wskazanie, czy zadanie ma wykonać się dla wszystkich plików konfiguracyjnych lub tylko dla plików wybranych z listy.

Gdy wybrano Tylko te pliki konfiguracyjne, w przypadku zmiany nazwy pliku należy pamiętać o zaktualizowaniu tego ustawienia

Dodatkowe lokalizacje

W przypadku dodatkowych instalacji integratora, w tym miejscu można wskazać ich lokalizację i tym samym umożliwić uruchamianie w harmonogramie zadań

Zalecenia konfiguracyjne

Aby uniknąć problemów z działaniem harmonogramu, zalecamy:

 1. Unikać nakładania się zadań na siebie. Nie należy zatem łączyć jednocześnie interwału oraz wyzwalania o poszczególnych godzinach.
 2. Nie należy ustawiać więcej niż jednego interwału.
 3. Program musi mieć wystarczająco dużo czasu na wykonanie zadania poprzedniego przed rozpoczęciem nowego.

 

Poradnik video #01: Harmonogram – krótkie wprowadzenie