Jeśli w firmie w WAPRO zdefiniowano więcej niż jeden magazyn, wymagane jest włączenie synchronizacji danych o artykułach pomiędzy magazynami.

Przed włączeniem synchronizacji zapoznaj się z tym artykułem pomocy WAPRO. Przed włączeniem synchronizacji zalecamy wykonanie kopii zapasowej bazy WAPRO.
  1. Zaloguj się do WAPRO.
  2. Przejdź do Magazyn > Magazyny/wybór magazynu:
  3. Ustaw wszystkim magazynom taki sam Wyróżnik synchronizacji, np. „1”:
  4. Przejdź do Administrator > Konfiguracja firmy:
  5. wybierz artykuły > Synchronizacja danych artykułów o tym samym indeksie katalogowym w wyróżnionych magazynach i zmień ustawienie na: Wspólne dane i ceny podstawowe:
  6. Zapisz ustawienia i odczekaj na zsynchronizowanie danych.