1. Microsoft Windows 10, Windows 11. Windows Server 2016 lub nowszy.
  2. Microsoft.NET Framework 4.7.2.
  3. WAPRO Mag w wersji aktualnej na dzień instalacji integratora.
  4. Dostęp do panelu administracyjnego sklepu.
  5. Dodatek IonCube na usłudze hostingowej sklepu (tylko dla PrestaShop, WooCommerce, ShopGold, Magento).
  6. Wersja PHP sklepu co najmniej 7.4 (tylko dla PrestaShop, WooCommerce, ShopGold, Magento).