Formy płatności

Mapowanie form płatności – pozwala na zmapowanie formy płatności ze sklepu internetowego na metodę płatności w WAPRO.

W przypadku niektórych platform (np. BaseLinker, Allegro) dostępne formy płatności pobierane są z ostatnich 1000 zamówień złożonych w sklepie. Jeśli na powyższej liście nie ma określonej formy płatności, należy złożyć nowe zamówienie i przypisać mu brakującą formę.

Ignoruj błędy mapowania płatności i użyj tej formy jako domyślnej – w przypadku gdy integrator natrafi na zamówienie, którego forma płatności nie została prawidłowo zmapowana, może zachować się na dwa sposoby:

  • jeśli zaznaczono w/w opcję – użyje formy płatności wskazanej w tym polu,
  • jeśli nie zaznaczono w/w opcji – wyświetli błąd i przerwie import zamówienia.

Statusy zamówień

Pobieraj zamówienia o statusie – na podstawie tego ustawienia integrator zaprezentuje (lub nie) zamówienia na liście w głównym oknie programu. Ustawienie to ma także zastosowanie dla harmonogramu. Należy wybrać z listy interesujące nas statusy zamówień po odświeżeniu jej przyciskiem ⟲

Pozostałe ustawienia

Pomijaj pozycje zamówienia o wartości  0 zł – usunie z dokumentu pozycje których cena jest równa 0 zł.

Ostrzegaj, gdy cena towaru na zamówieniu jest niższa od ceny kartotekowej – wyświetla dodatkowe ostrzeżenie podczas importu zamówienia.

Traktuj stawkę VAT 0% jako – określa kod stawki VAT dla wartości 0% (np NP, ZW, 0%). Dodatkowo za pomocą przycisku Mapowanie na kraje możliwe jest ustawienie opcji odrębnie dla określonego kraju płatnika.

Ustaw kod transakcji transgranicznej – umożliwia określenie transakcji VAT (OSS, IOSS) dla zamówień zagranicznych.

Blokuj ponowny import wcześniej pobranych zamówień – blokuje możliwość ponownego (ręcznego) pobrania tego samego zamówienia.

Blokada ponownego importu działa w ramach wyróżnika kategorii. Oznacza to, że niezależnie od tego ustawienia, zamówienie może zostać zaimportowane ponownie gdy integrator zostanie uruchomiony z innego pliku konfiguracyjnego.

Obsługa kosztów transportu – ustawienie pozwala na manipulację kosztami dostawy w następujący sposób:

  • Standardowa – umieść na dokumencie jako osobną pozycję.
  • PrzeliczProporcjonalnie – integrator umieści usługę na dokumencie tyle razy, ile stawek VAT znajduje się na zamówieniu (vide: interpretacja 2461-IBPP2.4512.849.2016.1.WN).
    Przykładowo: na zamówieniu znajduje się towar w cenie 100 zł brutto z VAT 23% i 50 zł brutto z VAT 8% oraz koszt dostawy w cenie 15 zł brutto. W tej sytuacji integrator umieści na dokumencie dwie usługi transportowe: jedną o wartości 10 zł brutto z VAT 23% i drugą o wartości 5 zł brutto i VAT 8%.
  • PrzeliczNaPozycje – usługa transportowa nie pojawi się na dokumencie, zamiast tego jej wartość zostanie wliczona do pozostałych pozycji na dokumencie.