Anulowanie zamówień

Włącz funkcję wycofywania anulowanych zamówień – aktywuje wskazany mechanizm. Po włączeniu tej opcji należy wskazać statusy zamówień (Traktuj zamówienia o statusach jako anulowane) które określają zamówienia anulowane (np. zwrócone przez kupującego).

Więcej informacji o funkcji wycofywania anulowanych zamówień znajdziesz tutaj.

Po anulowaniu zamówienia ustaw status – po anulowaniu zamówienia zmienia jego status w sklepie na status określony w tym polu.

Usuń realizujący dokument WZ – usuwa dokument wydania powiązany z zamówieniem.

Realizacja ZO

Opcje te aktywne są wyłącznie, gdy wybrano tryb importu do dokumentu ZO

Włącz funkcję automatycznej realizacji ZO na podstawie statusów zamówień – aktywuje wskazany mechanizm. Po włączeniu tej opcji należy wskazać statusy zamówień (Traktuj zamówienia o statusach jako zrealizowane) które określają zamówienia gotowe go realizacji (np. opłacone przez kupującego).

Więcej informacji o automatycznej realizacji znajdziesz w dedykowanym dziale: Automatyczna realizacja ZO na podstawie statusów zamówień

Pozostałe ustawienia

Tryb realizacji – określa rodzaje dokumentów jakie zostaną wystawione przy realizacji zamówienia (ZO). Dostępne są opcje:

 • DS_Auto – Faktura lub paragon + WZ/SU (na podstawie pola Preferowany dokument w dokumencie ZO)
 • DS_PA – Paragon + WZ/SU
 • DS_FV – Faktura + WZ/SU
 • WZ – Wydanie zewnętrzne

Kolejność importowania zamówień

 • LIFO – od najnowszych (Last in first out). Zamówienia są importowane w kolejności od najnowszych do najstarszych.
 • FIFO – od najstarszych (First in first out). Zamówienia są importowane w kolejności od najstarszych do najnowszych.

Dokument sprzedaży – opcja pozwala określić, jaki typ dokumentu końcowego ma generować integrator:

 • Auto – określa automatycznie na podstawie danych w zamówieniu.
  Jeśli platforma sklepowa obsługuje znacznik „Klient chce fakturę” (np. Allegro, BaseLinker) – znacznik ten będzie brany pod uwagę.
  Jeśli platforma sklepowa domyślnie nie obsługuje znacznika „Klient chce fakturę” (np. WooCommerce, PrestaShop) integrator przyjmuje, że klient chce fakturę gdy uzupełniono numer NIP oraz nazwę firmy.
 • Paragon – niezależnie do wprowadzonych danych, będzie to paragon.
 • Faktura – niezależnie od wprowadzonych danych, będzie to faktura.

Jeśli wybrano FS, ale nie podano NIP, wystaw PA – Jeśli wg ustawienia Dokument sprzedaży określono, że dokumentem sprzedaży ma być faktura, ale klient nie podał numeru NIP integrator potraktuje taki dokument jako paragon.