Integrator WfSync umożliwia manipulowanie statusami zamówień w sklepie na podstawie statusów zamówień w WAPRO.

W konfiguracji programu należy ustawić mapowanie – czyli dla statusu zamówienia w WAPRO przypisać odpowiadający mu status zamówienia w sklepie.

Zmiany statusów są śledzone za pomocą tzw. triggerów. Następnie mogą zostać przesłane do sklepu:

  • po kliknięciu przycisku Aktualizacja zwrotna w głównym oknie programu,
  • w harmonogramie – w zadaniu Aktualizacja zwrotna.
Przed włączeniem tej funkcji zalecamy zresetowanie aktualizacji zwrotnej w zakresie przesłanych statusów zamówień. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zasypania klientów sklepu dużą ilością powiadomień o zmianie statusu zamówienia.