Przesyłaj statusy zamówień w aktualizacji zwrotnej – włącza mechanizm, który śledzi zmiany statusów zamówień w WAPRO i na podstawie Mapowania zmienia statusy zamówień w sklepie.

Uwaga: w przypadku zmian w mapowaniu nastąpi zresetowanie śledzenia zmian w zamówieniach.

Akcja po zaimportowaniu zamówienia

Określa czynności, które zostaną wykonane po zaimportowaniu zamówienia integratorem do WAPRO.

Po zaimportowaniu zamówienia ustaw status – zmienia w sklepie status zamówienia na wybrany z listy.

Wyślij e-mail do Klienta – wysyła wiadomość e-mail za pomocą skonfigurowanej skrzynki pocztowej (patrz dalej) na adres e-mail powiązany z płatnikiem dokumentu. Treść wiadomości należy ustawić klikając link Szablon wiadomości… .

Akcja po zrealizowaniu zamówienia

Określa czynności, które zostaną wykonane po zrealizowaniu zamówienia w Subiekcie.

Ustawienie dostępne wyłącznie dla trybu importu ZO lub ZO z rezerwacjami.

Akcje te wykonywane są w aktualizacji zwrotnej lub podczas importu zamówienia, jeśli w momencie importu zamówienia jest ono gotowe do realizacji

Po zrealizowaniu zamówienia ustaw status – zmienia w sklepie status zamówienia na wybrany z listy.

Wyślij e-mail do Klienta – wysyła wiadomość e-mail za pomocą skonfigurowanej skrzynki pocztowej (patrz dalej) na adres e-mail powiązany z płatnikiem dokumentu. Treść wiadomości należy ustawić klikając link Szablon wiadomości… .

 

Konfiguracja e-mail

Adres e-mail nadawcy – wskazuje nawę skrzynki z której wysyłane są wiadomości (odpowiednik nagłówka FROM).

Serwer SMTP – nazwa serwera SMTP (sprawdź w konfiguracji Twojego klienta poczty).

Login SMTP – login do serwera poczty wychodzącej, zwykle taki sam jak adres e-mail nadawcy.

Hasło SMTP – hasło do serwera poczty wychodzącej.

Port SMTP – port TCP serwera poczty (sprawdź w konfiguracji Twojego klienta poczty). Najczęściej używane numery portów są dostępne na liście.

SSL/TLS – włącza szyfrowanie komunikacji z serwerem SMTP.

Ignoruj błędy certyfikatu – pozwala na połączenie z serwerem, którego certyfikat SSL jest nieprawidłowy (np. z powodu używania innej nazwy domeny).

Tryb testowy – w trybie testowym wszystkie wiadomości e-mail kierowane są do odbiorcy wskazanego w polu Adres odbiorcy. Zalecamy użycie trybu testowego przez pierwszych kilka dni, aby mieć pewność co do prawidłowej konfiguracji powiadomień.

Testuj – pozwala na wysłanie na wskazany adres testowej wiadomości.

Pozostałe ustawienia

Przesyłaj dokumenty sprzedaży w PDF do sklepu (z e-Dokumentów) – aktywuje mechanizm wysyłki PDF do sklepu w aktualizacji zwrotnej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tym artykule pomocy.

Resetuj statusy aktualizacji zwrotnej

Resetowanie statusu aktualizacji zwrotnej polega na oznaczeniu wybranych z listy parametrów (przechowywanych wewnętrznie w bazie danych) dla wszystkich zamówień pobranych do określonej daty (włącznie). Dzięki temu można uniknąć wysłania setek powiadomień/statusów/wiadomości dla zamówień zaimportowanych przed wskazaną datą.

Zaznacz na liście Resetuj parametry parametry do zresetowania i kliknij Resetuj.

Zalecamy zresetowanie statusów za każdym razem gdy następuje zmiana ustawień w zakładce Aktualizacja zwrotna i statusy

Zobacz także: