Eksport produktów do sklepu

Wykrywaj zduplikowane zdjęcia – na podstawie rozmiaru zdjęcia (wielkości pliku) i wymiarów (wysokość i szerokość), integrator, podczas aktualizacji zdjęć podejmie próbę oceny, czy takie zdjęcie było wysłane wcześniej do tego samego towaru.

Obsługa pola „Nazwa – c.d.” :

  • Dołącz – pole zostanie dołączone do nazwy towaru.
  • DolaczZeSpacja – do nazwy towaru zostanie dopisana spacja, a po niej zawartość pola.
  • Ignoruj – zawartość pola nie będzie dołączona do nazwy.

Przesyłaj ceny promocyjne – umożliwia wysyłkę informacji na cennik promocyjny sklepu (jeśli jest obsługiwany). Aby cena mogła zostać przesłana,musi być wyższa niż 0 oraz mniejsza od ceny sprzedaży. Funkcja wspierana jest obecnie dla:

  • WooCommerce: cena trafia do miejsca „Cena promocyjna”
  • PrestaShop – trafia do sekcji: „Specyficzne ceny” zawierającej się w sekcji „Wycena”
  • ShopGold – cena, z cennika głównego trafia do pola „Stara cena”, a cena promocyjna zostaje użyta jako cena sprzedaży.
Nie są przesyłane informacje dotyczące dat obowiązywania promocji. Oznacza to, że po wygaśnięciu promocji należy ponownie zaktualizować produkt w sklepie.

Atrybuty i warianty

Przesyłaj atrybuty produktów – włącza mechanikę przesyłania atrybutów dla sklepów, które ją obsługują (PrestaShop, WooCommerce, BaseLinker, Magento oraz Shoper). Należy wskazać miejsce przechowywania atrybutów:

  • odczytywanie atrybutów z pól własnych, Nazwą atrybutu jest nazwa pola własnego, a wartością – jego zawartość.
  • odczytywanie atrybutów z pola „Ostrzeżenie”. W tym wypadku należy dodatkowo określić Separator nazwy i wartości – znak, który oddziela nazwę atrybutu od jego wartości. Np.: Kolor|Różowy
Więcej informacji na temat atrybutów produktów znajdziesz tutaj.

Zakładaj produkty z wariantami bazując na polu „wyróżnik” – włącza mechanikę zakładania produktów wariantowych.

Więcej informacji na temat produktów wariantowych znajdziesz tutaj.

Generuj nazwy produktów głównych na podstawie nazw wariantów – określa sposób, w jaki zostanie zbudowana nazwa produktu głównego na podstawie wariantów wchodzących w jego skład.

Domyślny tryb importu/eksportu

Pozwala na określenie domyślnego zestawu informacji o towarze, które integrator prześle z lub do sklepu.

To ustawienie ma zastosowanie także dla harmonogramu

Eksportuj do sklepu – zbiór danych wysyłanych przy eksporcie nowych towarów.

Importuj do WAPRO– zbiór danych pobieranych przy imporcie nowych towarów.

Aktualizuj w sklepie – zbiór danych wysyłanych przy aktualizacji istniejących towarów.

Aktualizuj w WAPRO– zbiór danych pobieranych przy aktualizacji istniejących towarów.