Funkcja ta pozwala na automatyczne przetwarzanie dokumentów ZO wygenerowanych uprzednio przez integrator na dokument sprzedaży i/lub dokument wydania na podstawie wskazanego odpowiedniego statusu w konfiguracji.

Integrator będzie próbował zrealizować dokument do skutku (gdy stan magazynowy mu na pozwoli). Odbywa się to przy każdym wczytaniu listy zamówień (kliknięcie odśwież listę) lub cyklicznie, podczas każdego z uruchomień zadania harmonogramie.

Przykładowe scenariusze

Scenariusz I: Nowe zamówienie – nieopłacone w momencie importu

  1. Zamówienie pokazuje się na liście zamówień do pobrania.
  2. Zamówienie zostaje zaimportowane jako ZO.
  3. Przy każdym pobraniu listy zamówień integrator sprawdza, czy zamówienie zmieniło swój status na opłacony. W przypadku zmiany, odszukuje ZO i realizuje jako odpowiedni dokument sprzedaży.
  4. Opcjonalnie w aktualizacji zwrotnej może zostać wysłana informacja na sklep o tym fakcie lub zostać wysłana wiadomość e-mail do klienta.
  5. Integrator będzie próbował zrealizować ZO do skutku – jeśli nie będzie wystarczającej ilości w magazynie, to po uzupełnieniu dostawy integrator sam zrealizuje ZO.

Scenariusz II: Nowe zamówienie – opłacone w momencie importu

  1. Zamówienie pokazuje się na liście zamówień do pobrania.
  2. Zamówienie zostaje zaimportowane jako ZO.
  3. Po zakończeniu importu zamówień integrator od razu odszukuje ZO i realizuje je na odpowiedni dokument sprzedaży.
  4. Opcjonalnie w aktualizacji zwrotnej można wysłać informację o tym fakcie do sklepu.

Scenariusz III: Ponowny import zamówienia, do którego integrator wystawił już samodzielnie dokument sprzedaży

W takim wypadku zaimportuje się jedynie dokument ZO i integrator nie będzie już próbował wystawić dokumentu sprzedaży. Integrator „pamięta”, że do tego zamówienia został wystawiony wydania.