1. Uruchom integrator.
  2. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
  3. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem:

  4. Wpisz adres sklepu oraz dane do logowania Testuj. Jeśli połączenie jest prawidłowe, zostanie wyświetlony komunikat:
  5. Jeśli połączenie jest prawidłowe, przejdź do dalszej konfiguracji integratora.

Dodatkowe ustawienia

Limit zapytań (n/sec) – pozwala zmniejszyć ilość zapytań na sekundę. Maksymalna wartość na jakiej możemy operować to 10. W przypadku błędów sklepu, należy zmniejszać limit zapytań do odpowiedniej wartości, przy której błędy nie będą się pojawiać.

Praca na towarach

Status produktu nieaktywnego – wskazuje status jaki zostanie ustawiony dla produktów, które mają być oznaczone w sklepie jako nieaktywne (nie do zakupu). Należy wybrać wartość z listy rozwijanej.

Przeliczaj ceny produktów głównych na podstawie cen wariantów – włączenie tej opcji sprawia, że cena w produkcie wariantowym (głównym) zostanie zaktualizowana wraz z aktualizacją dowolnego wariantu wchodzącego w jego skład. W produkcie głównym zostanie ustawiona cena najtańszego wariantu.

Obsługa atrybutów – przełącza tryb przesyłania atrybutów do Shopera. Atrybuty mogą być przesyłane jako pola tekstowe (Text) lub dające większe możliwości filtrowania pola list rozwijanych (Select).

Praca na zamówieniach

Włącz obsługę płatności Allegro – w przypadku zamówień z Allegro pobierane są informacje o metodzie płatności wybranej przez kupującego na Allegro

Pole dodatkowe „chcę fakturę” – pozwala na opcjonalne wskazanie pola dodatkowego formularza, które klient może zaznaczyć jeśli chce otrzymać fakturę VAT. Pole można dodać w panelu Shoper w zakładce Wygląd i treści > Dodatkowe pola formularzy. Jeśli pole nie zostanie wskazane, zostanie wykonane standardowe określenie czy Klient chce fakturę (integrator zakłada, że klient chce fakturę jeśli uzupełnił NIP i nazwę firmy). Pole musi mieć następujące parametry:

  • Typ: pole wyboru – checkbox
  • Dodatkowe pole do: zamówienia
  • Pokazuj w: zamówieniu z rejestracją, zamówieniu bez rejestracji i zamówieniu klienta zalogowanego
  • Nazwa i opis: dowolny, np. „Poproszę o fakturę VAT”
  • Wymagane: nie
  • Aktywność: tak