Konfigurację można rozpocząć od kliknięcia przycisku Wykryj konfigurację. Integrator spróbuje odszukać istniejącą instalację WAPRO Mag i odczytać z niej parametry połączeniowe (nazwa serwera, nazwa użytkownika, nazwa bazy danych, operator). Pozostałe pola należy uzupełnić ręcznie.

Nazwa serwera/instancji – określa nazwę serwera Microsoft SQL zawierającego bazę danych WAPRO.

Autentykacja Windows lub SQL – określa tryb logowania na serwerze SQL. Z Zalecane jest ustawienie autentykacji SQL, gdyż gwarantuje to poprawność działania harmonogramu.

Nazwa użytkownika – nazwa logowania użytkownika na serwerze SQL.

Hasło – hasło logowania użytkownika na serwerze SQL.

Nazwa bazy danych – należy wskazać bazę danych zawierającą dane podmiotu WAPRO.

Firma – określa firmę z/do której będzie następować wymiana danych ze sklepem.

Operator – określa użytkownika powiązanego z dokumentami wystawianymi przez integrator.

Informacje na temat serwera, bazy danych i firmy można podejrzeć w głównym oknie WAPRO:

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć przycisk Testuj. Spowoduje to sprawdzenie poprawności połączenia.

Włącz śledzenie zmian – uruchamia mechanizm śledzenia zmian w towarach. Więcej informacji o śledzeniu zmian znajduje się tutaj.