1. Zaloguj się do panelu GOshop.
  2. Przejdź do zakładki: Skonfiguruj swój sklep (1) -> Dostęp API (2):
  3. Kliknij Wygeneruj nowy klucz:
  4. Tak wygenerowany klucz możesz dodatkowo opisać np. nazwą integratora. a wartość klucza skopiuj do schowka:
  5. Uruchom integrator.
  6. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
  7. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem.
  8. Uzupełnij pola Adres sklepu oraz Klucz API:
  9. Jeśli połączenie jest prawidłowe, przejdź do dalszej konfiguracji integratora.