Jeśli natrafisz na usterkę, której tutaj nie znalazłeś – prosimy o przesłanie do nas raportu diagnostycznego.

W tym celu proszę włączyć integrator i kolejno przejść przez Program -> Zaawansowane -> Narzędzie diagnostyczne:

Jeśli integrator nie uruchamia się, wykonaj raport z poziomu menu start: Programy > RTNET > Narzędzie diagnostyczne:

W polu Opis problemu prosimy o szczegółowe opisanie usterki. Dodatkowo – jeśli to możliwe – proszę o dołączenie zrzutów ekranu obrazujących problem.

Precyzyjny opis pozwoli nam na szybkie udzielenie pomocy i rozwiązanie zgłoszenia.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na adres e-mail powiązany z licencją, oraz – opcjonalnie – na adresy wskazane w polu Dodatkowe adresy e-mail do odpowiedzi