Identyfikacja kartotek kontrahentów – określa sposób, w jaki sposób integrator ma odszukiwać istniejące kartoteki klientów. Przy wyborze NIP w przypadku gdy klient nie podał numeru NIP program spróbuje odszukać kontrahenta wg pola „Nazwa pełna”.

Domyślna klasyfikacja kontrahenta – określa klasyfikację, która zostanie przypisana wszystkim nowym kontrahentom w WAPRO.

Normalizuj numer telefonu – usuwa z numeru telefonu wszystkie znaki nie będące cyframi i znakiem +.

Integracja REGON

Pobieraj dane przedsiębiorców z rejestru REGON – włącza mechanizm, który próbuje pobrać dane kontrahenta z GUS, o ile kontrahent podał numer NIP. Jeśli dane zostaną odnalezione – zostaną użyte jako dane płatnika na zamówieniu.

W przypadku błędu pobierania danych –  pozwala na określenie zachowania integratora w przypadku gdy danych klienta nie da się odnaleźć w GUS.