Aby upewnić się, że dysponujesz aktualnymi paczkami, możesz skorzystać z funkcji Informacje > Sprawdź aktualizacje > Napraw produkt lub Pobierz aktualizację

Aktualizacja brokera z poziomu integratora

Jest to najprostsza forma aktualizacji i nie nadpisuje ona indywidualnych zamawianych dodatków StoreExtensions.php, Init.php, nie kasuje również pliku Secrets.php., jednak nie zawsze kończy się powodzeniem. Wpływ ma kwestia uprawnień na serwerze – brak uprawnień do zmian na serwerze spowoduje zakończenie się aktualizacji błędem. Błąd związany z brakiem uprawnień nie ma jednak negatywnych konsekwencji, dlatego warto podjąć próbę aktualizacji z poziomu programu.

Proszę przejść do programu i wybrać Program -> Zaawansowane -> Aktualizuj broker:

 

Potwierdź przyciskiem Tak:

Następnie kliknij przycisk Aktualizuj broker:

W przypadku powodzenia, zostanie wyświetlony komunikat:

W przypadku wystąpienia błędu, należy zaktualizować broker ręcznie (patrz dalej: Aktualizacja z poziomu serwera FTP).

Aktualizacja z poziomu serwera FTP

Aby zachować ewentualne rozszerzenia i ustawienia, NIE należy usuwać lub nadpisywać plików:
StoreExtensions.php, Init.php, .htaccess, Secrets.php
 1. Przejdź do katalogu instalacji integratora. Domyślne ścieżki instalacji to:
  C:\Program Files (x86)\RTNET\SubSync2
  C:\Program Files (x86)\RTNET\WfSync
  C:\Program Files (x86)\RTNET\OpSync
  C:\Program Files (x86)\RTNET\SymSyncPro
 2. Odszukaj plik ZIP brokera. Będzie miał on nazwę RtnetSubSync-AAA_IonCube9-13.zip, gdzie AAA to nazwa platformy sklepu: Magento, Magento2, PrestaShop, WooCommerce lub ShopGold.
 3. Rozpakuj zawartość archiwum. Do tego celu można posłużyć się np. darmowym programem 7-zip:
 4. W folderze pojawi się katalog RtnetSubSync. Jego zawartość należy przesłać za pomocą klienta FTP (np. WinSCP) na serwer, nadpisując istniejące pliki (poza plikiem Secrets.php):

Typowe lokalizacje to:

 • PrestaShop: /modules/RtnetSubSync
 • WooCommerce: /wp-content/plugins/RtnetSubSync
 • ShopGold: /webserwis/RtnetSubSync
 • Magento: /pub/RtnetSubSync lub /RtnetSubSync