Integrator umożliwia przesyłanie faktur wystawionych w WAPRO do sklepu (PrestaShop, BaseLinker, WooCommerce, Apilo), gdzie zostają powiązane z zamówieniem i mogą zostać pobrane przez kupującego lub administrację sklepu.

Przesłane mogą być wyłącznie dokumenty, których obraz został wygenerowany z poziomu WAPRO i jest dostępny w zakładce e-Dokumenty (patrz dalej). Obsługiwane są wszystkie warianty trybu importu zamówień:

  • Import zamówień do dokumentów ZO: przesłany zostanie obraz faktury lub paragonu wystawionej do ZO,
  • Import zamówień bezpośrednio do dokumentów sprzedaży: przesłany zostanie obraz faktury lub paragonu,
  • Import zamówień do dokumentów WZ: przesłany zostanie obraz dokumentu WZ.

Do jednego zamówienia może zostać przypięty tylko jeden dokument sprzedażowy.

Funkcję tę można włączyć w Konfiguracja > Aktualizacja zwrotna i statusy

Dokument sprzedaży zostanie wysłany do sklepu w momencie kliknięcia przycisku Aktualizacja zwrotna w głównym oknie programu.

Generowanie obrazu dokumentu w WAPRO

Z powodu ograniczeń API WAPRO, automatyczne generowanie dokumentów w formacie PDF nie jest możliwe. Proces ten należy uruchomić zbiorczo poziomu WAPRO.

  1. Przejdź do listy dokumentów.
  2. Zaznacz dokumenty których obraz PDF chcesz wygenerować, następnie z menu kontekstowego (prawy klik) wybierz Wydruki:
  3. Wybierz zapis Do eDokumentów:

Po wygenerowaniu dokumentów jest możliwe przesłanie ich za pomocą Aktualizacji zwrotnej do sklepu.

Automatyczne tworzenie obrazu faktury

Proces ten można także usprawnić poprzez włączenie automatycznego generowania eDokumentów przez WAPRO w momencie zapisywania dokumentu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na tej stronie w akapicie Automatyczne tworzenie obrazu faktury.

Informacje dotyczące platform e-commerce

PrestaShop

Wygenerowany dokument PDF zastępuje wygenerowany przez PrestaShop.

WooCommerce

W WooCommerce należy aktywować moduł prezentowania faktur. Aby to zrobić, przejdź do Narzędzia (1) w ustawieniach wtyczki SubSync (2) w WooCommerce: Dokumenty sprzedaży w PDF (3):

 

W panelu klienta faktury zostaną zaprezentowanie w kolumnie Dokument sprzedaży, skąd mogą zostać pobrane:

BaseLinker

Z uwagi na specyfikę BaseLinkera, integrator najpierw generuje fakturę wg wzorca BaseLinker a następnie dołącza do zamówienia dokument PDF wygenerowany przez WAPRO:

Należy pamiętać o wskazaniu serii numeracji faktur w konfiguracji programu:

Apilo

Dokument z programu ERP zostanie przesłany do Apilo trafiając do zakładki Dokumenty powiązane, skąd może zostać pobrany:

Allegro

Istnieje możliwość przesłania dokumentu sprzedaży. Trafi do dowodów zakupu, skąd pojawi się możliwość pobrania dokumentu.

 

Zobacz także:

eDokumenty WAPRO