Główne okno programu prezentuje listę zamówień oraz menu i kilka przycisków. Są to między innymi:

  • Odśwież listę i Importuj – służące do pracy z zamówieniami. Szerzej to zagadnienie opisuje ten artykuł.
  • Limit – określa maksymalną liczbę zamówień, jaką zaprezentuje lista zamówień. Ustawienie to ma zastosowanie także dla harmonogramu.
  • Import/eksport towarów – przechodzi do okna opisanego w tym artykule pomocy.
  • Synchronizacja towarów – uruchamia okno Import/eksport towarów i natychmiast przechodzi do funkcji Aktualizuj w sklepie. Jeśli podczas aktualizacji nie wystąpiły błędy – okno zamknie się samoczynnie.
  • Aktualizacja zwrotna – uruchamia proces wymiany informacji o zamówieniach, szerzej opisany tutaj.
  • Filtruj – pozwala na przeszukanie listy zamówień. Należy wpisać poszukiwany tekst i zatwierdzić klawiszem Enter.

Na pasku statusu (znajdującym się na dole okna) znaleźć można także:

  • Informacje o licencji, liczbie zamówień oraz pasek postępu dla importu zamówień.
  • Przycisk otwierający Konsolę użytkownika.

Praca z programem: