Do prawidłowej pracy programu zalecamy włączenie synchronizacji magazynów WAPRO. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.

Mapowanie produktów

Określa pola, w których integrator będzie poszukiwał kodu produktów w sklepie i w WAPRO. Przynajmniej jedno pole po stronie sklepu i jedno pole po stronie WAPRO musi być tożsame, np. „SKU” i „INDEKS_HANDLOWY”. Zalecane jest użycie INDEKS_KATALOGOWY lub INDEKS_HANDLOWY.

Ustawienie to ma zastosowanie zarówno dla importu zamówień, jak i dla importu, eksportu i aktualizacji towarów.

Sklep – dla wybranych platform dostępna jest opcja mapowania po dwóch polach do wyboru SKU/EAN, lista do wyboru jest wtedy rozwijana. Poniżej przedstawiamy kompletny wykaz platform wraz polami obsługiwanymi:

* Posiadamy narzędzie, które pozwala zbiorczo w Allegro przenieść zawartość pola EAN do Sygnatura

** W przypadku PrestaShop zmiana mapowania na EAN znajduje się w Program > Konfiguracja (F9) > Pokaż ustawienia zaawansowane > Konfiguracja kontekstu sklepu… > Pole identyfikacyjne produktu > EAN

*** W przypadku ShopGold możliwe jest po kodzie EAN, jednak wymaga modyfikacji jednego z plików na serwerze. Prosimy o kontakt w celu jego zaimplementowania.

Eksport z WAPRO do sklepu / Aktualizacja w WAPRO

Cennik – określa cennik z/do którego będzie pobierana/zapisywana informacja o cenie towaru. Cennik ten zostanie także wskazany jako cennik na importowanych zamówieniach.

Cenna hurtowa– umożliwia wysyłkę informacji na cennik hurtowy sklepu (jeśli jest obsługiwany).

Stany magazynowe pomniejszone o rezerwacje – rezerwacje złożone przez zamówienia będą pomniejszać stan magazynowy. Ustawienie Uwzględnij „Do rezerwacji” powoduje dodatkowe pomniejszenie przesyłanej ilości o wartość z kolumny „Do rezerwacji” w WAPRO.

Ograniczenia asortymentu (domyślny filtr produktów) – pozwala na ograniczenie zbioru towarów podlegających integracji w kierunku ERP > sklep za pomocą ustawienia domyślnych filtrów (np. kategorii, cech itd.). Więcej informacji o filtrowaniu towarów można znaleźć tutaj.

Priorytetowa zgodność cen brutto – powoduje włączenie mechanizmu przeliczania ceny netto przy eksporcie i aktualizacji towarów z Subiekta do sklepu. Cena netto zostaje wyliczona na podstawie ceny brutto i przesłana z dłuższym rozwinięciem dziesiętnym.

Więcej informacji o problemach z zaokrągleniami można znaleźć tutaj.

Obliczaj potencjalne ilości zestawów – umożliwia wysyłanie informacji o stanach magazynowych dla zestawów z WAPRO bez konieczności ich zmontowania. Integrator wyśle potencjalną ilość na podstawie najniższego stanu magazynowego wchodzącego w skład zestawu. Wartość ta tożsama jest z ilością określoną w WAPRO jako „Ilość prognozowana”.

Przelicz cenę, gdy podstawowa jednostka miary jest inna niż jednostka sprzedaży – przelicza cenę sprzedaży towaru na podstawie przelicznika jednostki miary, jeśli określono inną jednostkę sprzedaży niż jednostkę magazynowania.

Przelicz ilość, gdy podstawowa jednostka miary jest inna niż jednostka sprzedaży – przelicza dostępną ilość towaru na podstawie przelicznika jednostki miary, jeśli określono inną jednostkę sprzedaży niż jednostkę magazynowania.

Określ status aktywności produktu na podstawie – przy aktualizowaniu statusów produktów użyj następującego kryterium:

  • Aktywność (towar zablokowany lub niezablokowany)
  • Znacznik „do sklepu internetowego”
  • Znacznik „aktywny w systemach zewnętrznych”
  • Znacznik „dostępny w systemach aukcyjnych”
  • Stan magazynowy (towar uznaje się jako aktywny, gdy ilość magazynowa > 0)

Kategorie

Program umożliwia mapowanie kategorii towarów na cechy lub grupy towarów – na podstawie ustawienia Mapuj kategorie produktów na.

Zmiana ustawienia spowoduje usunięcie istniejącego mapowania. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem opisującym mapowanie kategorii.

Ignoruj błędy mapowania kategorii – włączenie tej spowoduje, że jeśli wykonamy błędne mapowanie kategorii (lub np. w mapowaniu istnieje kategoria która została usunięta), integrator nie wyświetli błędu.