Mapowanie produktów

Określa pola, w których integrator będzie poszukiwał kodu produktów w sklepie i w Symfonii. Przynajmniej jedno pole po stronie sklepu i jedno pole po stronie Symfoniimusi być tożsame, np. „SKU” i „Code”.

Ustawienie to ma zastosowanie zarówno dla importu zamówień, jak i dla importu, eksportu i aktualizacji towarów.

Sklep – dla wybranych platform dostępna jest opcja mapowania po dwóch polach do wyboru SKU/EAN, lista do wyboru jest wtedy rozwijana. Poniżej przedstawiamy kompletny wykaz platform wraz polami obsługiwanymi:

* Posiadamy narzędzie, które pozwala zbiorczo w Allegro przenieść zawartość pola EAN do Sygnatura

** W przypadku PrestaShop zmiana mapowania na EAN znajduje się w Program > Konfiguracja (F9) > Pokaż ustawienia zaawansowane > Konfiguracja kontekstu sklepu… > Pole identyfikacyjne produktu > EAN

*** W przypadku ShopGold możliwe jest po kodzie EAN, jednak wymaga modyfikacji jednego z plików na serwerze. Prosimy o kontakt w celu jego zaimplementowania.

Eksport z Symfonii do sklepu / Aktualizacja w Symfonii

Cennik – określa cennik z/do którego będzie pobierana/zapisywana informacja o cenie towaru. Cennik ten zostanie także wskazany jako cennik na importowanych zamówieniach.

Cena hurtowa – umożliwia wysyłkę informacji na cennik hurtowy sklepu (jeśli jest obsługiwany).

Stany magazynowe pomniejszone o rezerwacje – rezerwacje złożone przez zamówienia będą pomniejszać stan magazynowy (integracja pobiera wtedy stan magazynowy z kolumny Dostępne, którą można znaleźć w informatorze Subiekta w zakładce Stany w magazynach).

Ograniczenia asortymentu (domyślny filtr produktów) – pozwala na ograniczenie zbioru towarów podlegających integracji w kierunku ERP > sklep za pomocą ustawienia domyślnych filtrów (np. kategorii, cech itd.).

Więcej informacji o filtrowaniu towarów można znaleźć tutaj.

Priorytetowa zgodność cen brutto – powoduje włączenie mechanizmu przeliczania ceny netto przy eksporcie i aktualizacji towarów z Subiekta do sklepu. Cena netto zostaje wyliczona na podstawie ceny brutto i przesłana z dłuższym rozwinięciem dziesiętnym.

Więcej informacji o problemach z zaokrągleniami można znaleźć tutaj.

Pozostałe ustawienia

Ustaw znacznik dla importowanych towarów – nadaje wskazany znacznik wszystkim nowo importowanym towarom.

Śledzenie zmian – włącza mechanizm śledzenia zmian. Więcej informacji na temat śledzenia zmian w towarach można znaleźć tutaj.