1. Uruchom integrator.
  2. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
  3. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem:

  4. Wpisz adres sklepu oraz dane do logowania Testuj. Jeśli połączenie jest prawidłowe, zostanie wyświetlony komunikat:
  5. Jeśli połączenie jest prawidłowe, przejdź do dalszej konfiguracji integratora.

Dodatkowe ustawienia

Limit zapytań (n/sec) – pozwala zmniejszyć ilość zapytań na sekundę. Maksymalna wartość na jakiej możemy operować to 10. W przypadku błędów sklepu, należy zmniejszać limit zapytań do odpowiedniej wartości, przy której błędy nie będą się pojawiać.

Obsługa atrybutów – przełącza tryb przesyłania atrybutów do Shopera. Atrybuty mogą być przesyłane jako pola tekstowe (Text) lub dające większe możliwości filtrowania pola list rozwijanych (Select).

Przeliczaj ceny produktów głównych na podstawie cen wariantów – włączenie tej opcji sprawia, że cena w produkcie wariantowym (głównym) zostanie zaktualizowana wraz z aktualizacją dowolnego wariantu wchodzącego w jego skład. W produkcie głównym zostanie ustawiona cena najtańszego wariantu.

Stany dostępności produktów – produkt nieaktywny – wskazuje status jaki zostanie ustawiony dla produktów, które mają być oznaczone w sklepie jako nieaktywne (nie do zakupu). Należy wybrać wartość z listy rozwijanej.