Funkcję wycofywanie anulowanych zamówień można włączyć w konfiguracji programu.

Umożliwia ona wycofanie uprzednio zaimportowanych zamówień, których status w sklepie zmienił się na określony w ustawieniach.

Sprawdzenie zamówień do wycofania następuje przy każdym pobraniu listy zamówień ze sklepu.

Obecnie wycofywanie zamówień możliwe jest wyłącznie dla:

  • trybu importu ZO,
  • dla dokumentów ZMO które nie zostały jeszcze zrealizowane (nie wystawiono dokumentu sprzedaży).

Wycofanie zamówienia powoduje:

  1. Usunięcie powiązanego z zamówieniem dokumentu ZMO z Symfonii.
  2. Usunięcie znacznika zaimportowania z zamówienia ze sklepu (jeśli jest obsługiwane).