Funkcję automatycznej realizacji ZMO na podstawie statusów zamówień można włączyć w konfiguracji programu.

Umożliwia ona automatyczną realizację zaimportowanych wcześniej zamówień (ZMO), których status w sklepie zmienił się na określony w ustawieniach.

Dokument jaki wytworzy integrator w autorealizacji, to dokument skojarzony dla typu dokumentu wskazanego w integratorze

Sprawdzenie zamówień do zrealizowania następuje przy każdym pobraniu listy zamówień ze sklepu.

Z powodu ograniczeń WebApi, magazyn na jakim będą powstawać dokumenty sprzedaży, to nie magazyn wskazany wewnątrz integratora, a magazyn przypisany do użytkownika Symfonii wskazanego w WebAPI:

W przypadku błędu realizacji zamówienia (np. brak wystarczającej ilości towaru w magazynie), integrator będzie próbował realizować zamówienie do skutku.

Przykładowe scenariusze użycia

Scenariusz I: Nowe zamówienie – nieopłacone w momencie importu

  1. Zamówienie pokazuje się na liście zamówień do pobrania.
  2. Zamówienie zostaje zaimportowane jako ZO.
  3. Przy każdym pobraniu listy zamówień integrator sprawdza, czy zamówienie zmieniło swój status na opłacony. W przypadku zmiany, odszukuje ZO i realizuje jako odpowiedni dokument sprzedaży.
  4. Przy każdym pobraniu listy Integrator będzie próbował zrealizować ZO do skutku – jeśli nie będzie wystarczającej ilości w magazynie, to po uzupełnieniu dostawy integrator sam zrealizuje ZO.

 

Scenariusz II: Nowe zamówienie – opłacone w momencie importu

  1. Zamówienie pokazuje się na liście zamówień do pobrania.
  2. Zamówienie zostaje pobrane jako ZO.
  3. Integrator od razu sprawdza, że zamówienie może być zrealizowane – jeśli jest to możliwe, od razu dokonuje realizacji. W Symfonii pojawi się zarówno ZO jak i dokument sprzedaży.

 

Scenariusz III: Ponowny import zamówienia, do którego integrator wystawił już samodzielnie dokument sprzedaży

  1. Po zaimportowaniu dubla, integrator spróbuje go ponownie zrealizować.

Scenariusz IV: Skasowanie zamówienia z Symfonii i ponowny import

  1. Podobnie jak wyżej – Po skasowaniu zamówienia z Symfonii, ponowna autorealizacja będzie jak najbardziej możliwa.