Identyfikacja kartotek kontrahentów – określa sposób, w jaki sposób integrator ma identyfikować istniejące kartoteki klientów. Dostępne ustawienia to:

  • Code – rozpoznaje kontrahentów wg kodu
    Domyślna konfiguracja Symfonii określa maksymalną długość kodu kontrahenta na 20 znaków. Liczbę tą można zwiększyć do 40 znaków w konfiguracji Symfonii. Należy pamiętać o małej pojemności tego pola.
  • NIP – najpierw próbuje odnaleźć kontrahenta po numerze NIP a następnie po kodzie.
    Symfonia wyszukuje numery NIP jako tekst (z uwzględnieniem kresek, kropek, spacji itd.) dla przykładu, oznacza to, że numery NIP: 1111111111, 111-111-11-11 i 11-11-111-111 będą rozpoznawane przez Symfonię jako trzy różne numery.

Importuj kontrahentów jako jednorazowych – ta funkcja umożliwia import kontrahentów jako jednorazowych. Zalecamy wybór tej funkcji w przypadku np. sprzedaży na Allegro

Zduplikowane kartoteki kontrahentów – określa zachowanie integratora w przypadku gdy przy imporcie zamówienia dopasowano więcej niż jedną kartotekę kontrahenta. Mogą być to:

  • Latest – używa najnowszej kartoteki,
  • Oldest – używa najstarszej kartoteki,
  • Stop – wyświetla błąd i przerywa import zamówienia.

Tworzenie symboli kontrahentów – określa na jakiej podstawie ma być tworzony symbol kontrahenta. Dostępne wartości to: ID, E-mail i Login. W zależności od podłączonej platformy, ustawienia te mogą reprezentować różne wartości. Np. dla Allegro ID i E-mail będą zawierać te same informacje.

Domyślny katalog nowych kontrahentów – umieszcza wszystkie nowe kartoteki kontrahentów we wskazanym katalogu.

Normalizuj NIP – usuwa z numeru NIP spacje, kreski (-) i kropki (.).

Normalizuj numer telefonu – usuwa z numerów telefonów wszystkie znaki nie będące cyframi i znakiem +. Jeśli numer zaczyna się od +48 (Polska), prefix narodowy zostaje usunięty.

Integracja REGON

Pobieraj dane przedsiębiorców z rejestru REGON – włącza mechanizm, który próbuje pobrać dane kontrahenta z GUS, o ile kontrahent podał numer NIP. Jeśli dane zostaną odnalezione – zostaną użyte jako dane płatnika na zamówieniu.

W przypadku błędu pobierania danych pozwala na określenie zachowania integratora w przypadku gdy danych klienta nie da się odnaleźć w GUS.