Główne okno programu prezentuje listę zamówień w sklepie, których statusy odpowiadają statusom w konfiguracji programu.

Odśwież listę
– służy do wczytania najnowszej listy zamówień ze sklepu.

Domyślnie zaznaczone są zamówienia, które nigdy nie były importowane.

Zamówienia, które zostały pomyślnie zaimportowane, otrzymują znacznik ✔ w kolumnie „I”.

Po zaimportowaniu zamówienia:

  1. Jego status ulega zmianie na zaimportowany i otrzymuje znacznik ✔.
  2. Pojawia się numer dokumentu z Symfonii.
  3. W polu Aktywność pojawia się informacja, czy proces się powiódł.
  4. W zależności od ustawień – zostaje zmieniony status zamówienia w sklepie i/lub wysłane powiadomienie.

Dodatkowe funkcje

Klikając na zamówienie prawym przyciskiem myszy pojawi się okienko zadań dzięki którym możemy zbiorczo działać na zamówieniach.


Zaznacz wszystkie – zaznacza checkboxem wszystkie zamówienia na liście.

Odznacz wszystkie – odznacza checkboxem wszystkie zamówienia na liście.

Zaznacz/odznacz wybrane – wykonuje akcję dla zamówień zaznaczonych (podświetlonych na niebiesko), aby zaznaczyć kilka zamówień, wystarczy kliknąć i przeciągnąć kursorem. Zaznaczanie kilku zamówień wybranych wraz z wciśniętym klawiszem Ctrl.

Wybrane -> Oznacz jako zaimportowane – nadaje znacznik zaimportowania zamówienia po stronie sklepu lub Subiekta (dla BaseLinker), zamówienie ze znacznikiem nie jest ponownie oznaczane jako do importu, np. przez harmonogram, można je jednak pobrać ponownie, ręcznie zaznaczając checkboxem. Funkcja pozwala odznaczyć starsze zamówienia jako: nie do importu.

Wybrane -> Zmień status – zbiorczo zmienia wybrany status na sklepie dla zaznaczonych zamówień.

Ukryj – usuwa zamówienie z podglądu integratora na liście, zadanie kryje się również pod klawiszem: Delete. Zamówienie można przywrócić usuwając lub edytując plik .hiddenOrders domyślnie znajdujący się w katalogu integratora (domyślnie plik jest ukryty).


Pokaż w sklepie
– pozwala na podgląd zamówienia w sklepie, opcja dostępna dla platform: Allegro, BaseLinker, PrestaShop, WooCommerce, Shoper, SOTE, SellAsist