Do prawidłowej pracy aktualizacji zwrotnej wymagane jest:

  1. WebApi co najmniej w wersji 23.0.1.0.
  2. Realizacja dokumentu ZMO na dokument sprzedaży z poziomu zamówienia:
  3. Pozostawianie oryginalnego dokumentu ZMO po realizacji. W domyślnej konfiguracji Symfonia pyta użytkownika, czy po realizacji usunąć dokument ZMO, należy wskazać Nie:

    Zalecamy, aby zmienić zachowanie Symfonii aby odpowiedź na powyższe zapytanie zawsze była opcja Nie. W tym celu należy wejść w Ustawienia > Firma > Parametry pracy > Ochrona danych > Usuwanie zrealizowanych zamówień i wskazać Program nie usuwa zrealizowanych zamówień:
  4. Włączenie śledzenia zmian w zamówieniach obcych. Aby to zrobić, otwórz Konfigurator WebApi i zatrzymaj usługę WebApi jeśli jest uruchomiona. Następnie przejdź do zakładki Synchronizacja i zaznacz opcje wskazane poniżej:

    Zmiany Zapisz, następnie ponownie uruchom usługę.
  5. W przypadku harmonogramu: ustawienie harmonogramu tylko na jednym stanowisku. Zmiany w Symfonii opisywane są znacznikiem czasu. Różnice w ustawieniach zegarów na różnych stanowiskach mogą powodować problemy ze śledzeniem realizacji zamówień.