Do zmiany większości parametrów harmonogramu wymagane jest uruchomienie programu z uprawnieniami Administratora:

lub:

 1. Uruchom integrator.
 2. Wybierz menu Program > Konfiguracja:
 3. Przejdź do zakładki Usługa i harmonogram i kliknij Konfiguruj harmonogram:
 4. Kliknij Dodaj zadanie:
 5. Wybór akcji harmonogramu – w tym kroku należy wybrać pożądaną akcję, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu na liście (1). Najczęściej wybierany wariant pozwalający dokonać pełnej synchronizacji to Zamówienia + Stany magazynowe + Ceny.
 6. Dostępne akcje:
  • Zamówienia – pobranie zamówienia ze sklepu do Symfonii (typ dokumentu generowany w automacie będzie zgodny z wybranym w sekcji: Tryb Importu, znajdującej się w zakładce: Zamówienia).
  • Stany Magazynowe – wysyłanie stanów magazynowych z Symfonii na sklep.
  • Ceny – aktualizacja cen z Symfonii na sklepie.
  • Nazwy – aktualizacja nazw z Symfonii na sklepie.
  • Opisy – aktualizacja opisu z Symfonii na sklepie.
  • Linki SEO – aktualizacja linków SEO na sklepie.
  • Wagi – aktualizacja Wag na sklepie.
  • Aktualizacja zwrotna – wykonanie zadania Aktualizacji zwrotnej, np. statusów zamówień, przesyłania dokumentów sprzedaży do klienta na mail.
  • StatusyProduktow – statusy aktywności produktów.
 7. Wybór trybu uruchamiania harmonogramu:
  Zaznaczając odpowiednią opcję możemy wybrać, jak ma się wykonywać nasz harmonogram. Poniżej opiszemy szczegółowo wszystkie tryby zaczynając od najbardziej popularnego.
  Aby uniknąć problemów z konfiguracją programu proszę pamiętać o trzech żelaznych zasadach:
  Proszę pamiętać, by nie łączyć jednocześnie interwału oraz wyzwalania o poszczególnych godzinach!
  Nie należy ustawiać więcej niż jednego interwału, zadania nie mogą się nakładać!
  Program musi mieć wystarczająco dużo czasu na wykonanie zadania poprzedniego przed rozpoczęciem nowego!
 8. Zapisanie zadania w harmonogramie – zadanie pojawiło się na liście (1). Następnym krokiem jest Zapisanie (2) naszej listy zadań:
 9. Po skonfigurowaniu harmonogramu, musimy jeszcze wprowadzić zmiany w usłudze:
  1. jeśli nie jest zainstalowana – zainstalować ją i uruchomić
  2. jeśli jest uruchomiona – zatrzymać ją i uruchomić ponownie
 10. Instalacja usługi – odbywa się jednorazowo po kliknięciu przycisku Instaluj:
 11. Uruchomienie usługi i harmonogramu – możliwe jest po zainstalowaniu usługi, po kliknięciu przycisku Uruchom.

Tryby uruchamiania zadań

Uruchamianie w interwale

Zaznaczenie opcji: Uruchom w interwale (1) uruchomi cykliczne wyzwalanie się harmonogramu co określoną ilość minut (2) . Idealny interwał to taki, w którym zadanie udaje się wykonać w całości. Przebieg pracy harmonogramu możemy zobaczyć w pliku loga: SubSyncService.exe.log, który znajduje się w folderze instalacji integratora. Uruchamianie w interwale jest dedykowane dla użytkowników, którzy chcą utworzyć jedno zadanie wykonujące się co jakiś, określony czas.

Pamiętaj, że przy dużych bazach, częstotliwość działania harmonogramu musi być wysoka, aby pozwolić wykonać się wybranym akcjom w wyznaczonym wymiarze czasowym! Jak obliczyć interwał? Najlepiej wykonać synchronizację ręczną interesujących nas elementów z zegarkiem w ręku. Do tak otrzymanego czasu należy doliczyć 50% zapasu. W ten sposób uzyskamy realny czas, w jakim integrator poradzi sobie z zadaniem nawet w momencie, gdy napotka trudności z łączem. Zadania pod żadnym pozorem nie powinny na siebie nachodzić, gdyż wtedy harmonogram nie będzie działał prawidłowo!

Uruchamianie w harmonogramie

Wybranie opcji: Uruchom w harmonogramie (1) jest trybem umożliwiającym uruchamianie w konkretne dni tygodnia o konkretnej godzinie. Przewagą tego trybu nad: Uruchom w interwale jest to, że możemy skonfigurować wiele różnych mniejszych zadań o różnych godzinach przeplatanych dużymi zadaniami.

Przykładowy scenariusz:

 • (1) O godzinie 4:00 , zanim firma rozpocznie pracę, wysyłane są aktualne stany magazynowe na sklep.
 • (2) Następnie o godz. 7.30, oraz 7:45 dochodzi do pobrania zamówień ze sklepu.
 • (3) O godz. 8:00 następuje Pobranie zamówień, a w Aktualizacji zwrotnej przesyłane są również maile do klientów z dokumentami sprzedaży.

Mimo, iż takie ustawianie harmonogramu może być bardziej czasochłonne, efekt finalny może się okazać bardziej pożądany, zwłaszcza jeśli naszym celem jest wiele zróżnicowanych czynności o różnych godzinach.

Pod prawym guzikiem myszy można znaleźć przycisk odpowiedzialny za szybsze kopiowanie zadań – Powiel (Ctrl + D). Skorzystanie z niego powinno umożliwić szybsze dodawanie zadań:

Uruchamianie o określonej dacie i godzinie

Za pomocą tej opcji można ustawić harmonogram tak, aby działał on w określonym dniu o określonej godzinie wpisywanych w polu (2).

Zakończenie edycji zadania – jeśli chcemy wysyłać stany magazynowe, aktualizować ceny oraz pobierać zamówienia i takie zadanie ma się wykonywać co 60 minut. Mając tak skonfigurowane zadanie, należy kliknąć OK.

Zapisanie zadania w harmonogramie – zadanie pojawiło się na liście (1). Następnym krokiem jest Zapisanie (2) naszej listy zadań.

Komunikat SubSync2 – prośba o restart usługi. Po skonfigurowaniu harmonogramu, musimy jeszcze wprowadzić zmiany w usłudze, a jeśli to nasz pierwszy harmonogram, takową usługę zainstalować.

Instalacja usługi – Instalacja usługi jest wyjątkowo prosta. Kluczowe są uprawnienia administracyjne, o których program przypomina (1). Nadaliśmy je w pierwszym kroku tego rozdziału. Bez nich niemożliwym jest instalacja czy edycja usługi. Ponieważ uprawnienia już zostały nadane, należy wybrać: Instaluj (2).

Dodawanie harmonogramu dla dodatkowych platform integratora

W przypadku instalacji dwóch różnych integratorów (np. PrestaShop + Allegro) na jednym komputerze, zmienia się sposób ustalania harmonogramu. Wtedy jedna z instalacji integratora staje się instalacją nadrzędną i zarządzą pracą innych. Instalacja nadrzędna to ta w której zainstalowaliśmy usługę.

Jeśli program jest już uruchomiony jako administrator, a usługa zainstalowana, należy z nadrzędnego integratora przejść do sekcji Harmonogram -> Dodatkowe lokalizacje:

Wybierając znak plusa, będziemy mogli wskazać z poziomu okien Windows katalog dodatkowej lokalizacji:

 

Wybieramy odpowiednią dodatkową instalacje. W tym wypadku chodzi o SubSync2 BaseLinker. Wskazujemy więc nazwę folderu, aby zatwierdzić operację przyciskiem OK:

Należy przejść do konfiguracji zadania i odpowiednio je skonfigurować.

Zalecamy wybranie Tylko tych plików konfiguracyjnych i wybranie plików z konkretnych lokalizacji:

 

Uwaga Wybór wszystkich plików konfiguracyjnych obejmuje wszystkie pliki, ale tylko w obrębie tylko jednej instalacji, dlatego nie jest odpowiednim wyjściem konfiguracji wielolicencyjnej.

To nie wszystko. By odnieść zmiany po wprowadzeniu zadań do usługi powinna ona zostać zrestartowana. Zrobić to można klikając: Zatrzymaj a następnie: Uruchom

Wybranie: Odinstaluj spowoduje skasowanie działania, zarówno usługi harmonogramu jak i wskazania dodatkowej lokalizacji.

Zalecenia konfiguracyjne

Aby uniknąć problemów z działaniem harmonogramu, zalecamy:

 • Unikać nakładania się zadań na siebie. Nie należy zatem łączyć jednocześnie interwału oraz wyzwalania o poszczególnych godzinach.
 • Nie należy ustawiać więcej niż jednego interwału.
 • Program musi mieć wystarczająco dużo czasu na wykonanie zadania poprzedniego przed rozpoczęciem nowego.