Aktualne pliki brokera pobierają się wraz z każdą aktualizacją integratora w folderze instalacji. Domyślne ścieżki instalacji to:

C:\Program Files (x86)\RTNET\SubSync2
C:\Program Files (x86)\RTNET\WfSync
C:\Program Files (x86)\RTNET\SymSyncPro
Aby upewnić się, że dysponujesz aktualnymi paczkami, możesz skorzystać z funkcji Informacje > Sprawdź aktualizacje > Napraw produkt lub Pobierz aktualizację

Aktualizacja brokera z poziomu integratora

Jest to najprostsza forma aktualizacji i nie nadpisuje ona indywidualnych zamawianych dodatków StoreExtensions.php, Init.php, nie kasuje również pliku Secrets.php., jednak nie zawsze kończy się powodzeniem. Wpływ ma kwestia uprawnień na serwerze – brak uprawnień do zmian na serwerze spowoduje zakończenie się aktualizacji błędem. Błąd związany z brakiem uprawnień nie ma jednak negatywnych konsekwencji, dlatego warto podjąć próbę aktualizacji z poziomu programu.

Proszę przejść do programu i wybrać Program -> Zaawansowane -> Aktualizuj broker:

Wybieramy: Tak pod warunkiem, że znamy wersję PHP sklepu (patrz dalej: Sprawdzenie wersji PHP i IonCube)

Program spróbuje wykryć wersję sklepu, PHP i IonCube na serwerze i na tej podstawie wskaże plik do przesłania. Jeśli detekcja nie powiedzie się, należy samodzielnie sprawdzić wersję PHP i IonCube (patrz niżej: Szybkie sprawdzenie wersji PHP i IonCube) oraz na podstawie tabeli wybrać odpowiednią paczkę.

Kliknij OK aby kontynuować:

Broker został zaktualizowany:

Jeśli aktualizacja zakończyła się błędem z powodu braku uprawnień (błąd 500) należało będzie przejść do innej formy aktualizacji brokera. Jeśli zaś wgraliśmy niewłaściwy broker nieadekwatny do wersji PHP, należało będzie go zaktualizować wyłącznie z poziomu serwera FTP (patrz dalej: Aktualizacja z poziomu serwera FTP).

Szybkie sprawdzenie wersji PHP i IonCube

Przed rozpoczęciem aktualizacji należy sprawdzić jaka jest wersja PHP na sklepie:

Dla PrestaShop, WooCommerce, Magento oraz ShopGold, w najnowszych wersjach programu możemy to sprawdzić przechodząc do Program > Konfiguracja > Połączenie ze sklepem i klikając: Testuj

Wersja PHP jest widoczna na kolejnym z okien – w przykładzie to PHP v 7.4.16. [Loader IonCube v 10.4]. Jest tutaj również informacja o obecnej wersji brokera na sklepie (Wersja API), a także o tym czy na serwerze znajdują się dodatki w postaci plików Init.php lub StoreExtensions.php.

Wybór wersji determinuje wersja IonCube + wersja PHP.

Aktualizacja z poziomu serwera FTP

Aby zachować ewentualne rozszerzenia i ustawienia, NIE należy usuwać lub nadpisywać plików:
StoreExtensions.php, Init.php, .htaccess, Secrets.php

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wersje PHP i IonCube (patrz wyżej: Szybkie sprawdzenie wersji PHP i IonCube).

Następnie odnajdujemy właściwą paczkę adekwatną do wersji PHP. Ponieważ PHP w przykładzie to 7.4.16 [Loader IonCube v 10.4] paczka dedykowana będzie paczką z końcówką 10.

Teraz powinniśmy rozpakować naszą wtyczkę. Do tego celu można posłużyć się np. darmowym programem 7-zip:

W folderze pojawił się katalog RtnetSubSync, otwórz go:

Dla Magento i ShopGold lub serwerów na home.pl należy dodatkowo pominąć z aktualizacji pliki .htaccess i Secrets.php. Wystarczy usunąć je z katalogu: