Zakładka Asortyment w Symfonii– prezentuje listę towarów z Symfonii.

Zakładka Asortyment w sklepie – prezentuje listę towarów ze sklepu.

Odśwież listę – ładuje ponownie aktywną listę towarów.

Eksportuj do sklepu i Aktualizuj w sklepie – przesyła do sklepu informacje o towarach zaznaczonych na liście znakiem ☑ w kierunku Symfonia > sklep, w zakresie określonym w oknie Synchronizacja:

 

Analogicznymi funkcjami działającymi w kierunku odwrotnym (sklep > Symfonia) są Importuj do Symfonii i Aktualizuj w Symfonii. 

Tryb eksportu służy wyłącznie do zakładania nowych towarów. Jeśli towar istnieje już w sklepie – zostanie pominięty.
Tryb aktualizacji służy wyłącznie do aktualizacji towarów. Jeśli towar nie istnieje w sklepie – nie zostanie założony.

Filtruj

umożliwia ograniczenie widoczności produktów na liście na podstawie określonych kryteriów, takich jak: znacznik, katalog czy aktywność:

Okno Filtrowanie produktów w sekcji Ostatnio użyte podpowiada 10 ostatnio użytych filtrów.

Zaznaczenie opcji Zapisz jako domyślny filtr powoduje, że filtr zostanie zastosowany automatycznie za każdym razem przy uruchamianiu okna Import/eksport towarów. Ustawienie to ma także wpływ na listę produktów aktualizowaną w harmonogramie i za pomocą funkcji Synchronizacja towarów w głównym oknie programu.

Dostępny zakres informacji

Lista z zakresem może różnić się w zależności od wybranej platformy sklepu oraz konfiguracji. Więcej informacji tutaj
  • Nazwy – pobierane z pola Nazwa
  • Opisy – pobierane z pola Notatka,
  • Ceny – pobierane z cennika wskazanego w konfiguracji,
  • Wagi
  • Kody kreskowe – podstawowy kod kreskowy produktu,
  • Statusy – statusy aktywności produktu (włączony/wyłączony do sprzedaży), określane na podstawie ustawienia,
  • Stany magazynowe – ze wskazanego w konfiguracji magazynu, z lub bez uwzględnienia rezerwacji,
  • Kategorie – na podstawie mapowania kategorii.

Zapamiętaj i nie pytaj ponownie – spowoduje, że okno Synchronizuj zapamięta określone parametry jako domyślne i nie pokaże się w przyszłości, a program natychmiast przejdzie do wysyłki informacji o towarach (bez konieczności kliknięcia przycisku Start). Ustawienie to można zmienić z poziomu konfiguracji.

Wybrany zakres informacji zostaje zapamiętany i „podpowiedziany” jako domyślny przy następnej wysyłce towarów. Zapamiętany zakres ma także zastosowanie dla harmonogramu i dla funkcji Synchronizacja towarów (w głównym oknie programu).

Dodatkowe informacje

Nawigacja

Klikając w dowolnym miejscu na liście towarów prawym przyciskiem myszy rozwijamy menu, które ułatwi pracę w przypadku dużych baz.

 

W prawym górnym rogu ekranu znajduje się wyszukiwarka za pomocą której można przeszukiwać asortyment. Po wpisaniu kodu lub fragmentu nazwy, należy zatwierdzić klawiszem Enter. Za pomocą klawiszy F3 lub kombinacji Shift+F3 można przejść odpowiednio do kolejnej lub poprzedniej pasującej do wyszukiwania pozycji.

Ograniczenia w przesyłaniu danych

  • Lista z zakresem może różnić się w zależności od wybranej platformy sklepu oraz konfiguracji.
  • Nie ma możliwości przesłania stanów magazynowych w kierunku sklep > Symfonia. Symfonia, jak każdy rozbudowany system ERP, bazuje się na mechanizmach gospodarki magazynowej opartej na przyjęciach i wydaniach magazynowych, co wyklucza podanie ilości „z palca” (bez dokumentu przyjęcia lub wydania).