Anulowanie zamówień

Włącz funkcję wycofywania anulowanych zamówień – aktywuje wskazany mechanizm. Po włączeniu tej opcji należy wskazać statusy zamówień (Traktuj zamówienia o statusach jako anulowane) które określają zamówienia anulowane (np. zwrócone przez kupującego).

Więcej informacji o funkcji wycofywania anulowanych zamówień znajdziesz tutaj.

Realizacja ZMO

Opcje te aktywne są wyłącznie, gdy wybrano tryb importu do dokumentu ZO

Włącz funkcję automatycznej realizacji ZMO na podstawie statusów zamówień – aktywuje wskazany mechanizm. Po włączeniu tej opcji należy wskazać statusy zamówień (Traktuj zamówienia o statusach jako zrealizowane) które określają zamówienia gotowe go realizacji (np. opłacone przez kupującego).

Więcej informacji o funkcji automatycznej realizacji ZMO na podstawie statusów zamówień znajdziesz tutaj.