Główne okno programu prezentuje listę zamówień oraz menu i kilka przycisków. Są to między innymi:

  • Odśwież listę i Importuj – służące do pracy z zamówieniami. Szerzej to zagadnienie opisuje ten artykuł.
  • Limit – określa maksymalną liczbę zamówień, jaką zaprezentuje lista zamówień. Ustawienie to ma zastosowanie także dla harmonogramu.
  • Import/eksport towarów – przechodzi do okna opisanego w tym artykule pomocy.
  • Synchronizacja towarów – uruchamia okno Import/eksport towarów i natychmiast przechodzi do funkcji Aktualizuj w sklepie. Jeśli podczas aktualizacji nie wystąpiły błędy – okno zamknie się samoczynnie.
  • Filtruj – pozwala na przeszukanie listy zamówień. Należy wpisać poszukiwany tekst i zatwierdzić klawiszem Enter.

Na pasku statusu (znajdującym się na dole okna) znaleźć można także:

  • Informacje o licencji, liczbie zamówień oraz pasek postępu dla importu zamówień.
  • Przycisk otwierający Konsolę użytkownika.
  • Przycisk umożliwiający ręczne otwarcie lub zamknięcie połączenia z WebApi. Przycisk ten wskazuje także czy połączenie jest w tej chwili aktywne.
    Połączenie pozostaje nieaktywne aż do momentu gdy będzie potrzebne np. do pobrania zamówień lub informacji o towarach.

Praca z programem: