Duża część problemów ma związek z działaniem usługi Symfonia WebApi.

Wsparcie w tym zakresie świadczy firma Symfonia. Można uzyskać je na stronie Wsparcia Technicznego lub u Autoryzowanego Partnera Symfonia.

Przydatny w analizie problemu może być tzw. http-log, który stanowi zapis komunikacji pomiędzy integratorem a WebApi.

Aby wykonać log, należy kolejno:

  1. Uruchom integrator.
  2. Przejdź do Program > Konfiguracja > Połączenie z Symfonią i włącz Tryb debugowania.
  3. Zatwierdź przyciskiem OK.
  4. Wykonaj w integratorze akcję, z którą występuje problem.
  5. Wróć do Program > Konfiguracja > Połączenie z Symfonią i wyłącz Tryb debugowania.
    Pozostawienie tej opcji włączonej może prowadzić do spadku wydajności oraz wyczerpania miejsca na dysku.

  6. W katalogu integratora (domyślnie C:\Program Files (x86)\RTNET\SymSyncPro) został utworzony plik o nazwie http-log.txt. Dołącz go do zgłoszenia Symfonii lub wykonaj raport diagnostyczny (plik zostanie dołączony do raportu automatycznie).