Odpowiednio skonfigurowany integrator umożliwia wykrycie zrealizowania zamówienia (wystawienie dokumentu sprzedaży do dokumentu ZMO) i na tej podstawie wykonanie określonej akcji w sklepie.

W zależności od konfiguracji mogą to być:

  • Zmiana statusu zamówienia,
  • Wysłanie dokumentu sprzedaży w PDF do sklepu (jeśli sklep obsługuje przesyłanie dokumentów PDF).

Po kliknięciu przycisku Aktualizacja zwrotna w głównym oknie programu następuje uruchomienie procesu:

Funkcja ta dostępna jest także w harmonogramie.

 

Przykładowe scenariusze pracy z aktualizacją zwrotną

Zamówienie pobrane integratorem oraz ręczna realizacja z poziomu Symfonii.

W tym wariancie następuje kolejno:

  1. Pobranie zamówienia ze sklepu (np. o statusie „Nowe”) do dokumentu ZMO (z rezerwacjami) – ręcznie lub w harmonogramie.
  2. Operator w Symfonii ręcznie kompletuje zamówienie i realizuje je na dokument sprzedaży:
  3. Po obrobieniu paczki zamówień operator otwiera integrator i klika przycisk Aktualizacja zwrotna. Następuje zmiana statusu zamówienia w sklepie (np. na „Zrealizowane”) oraz dołączenie do zamówienia dokumentu sprzedaży w PDF.

Zamówienie pobrane integratorem i automatyczna realizacja na podstawie statusu zamówienia w sklepie.

W tym wariancie następuje kolejno:

  1. Pobranie zamówienia (np. o statusie „Nowe”) ze sklepu do dokumentu ZMO (z rezerwacjami) – ręcznie lub w harmonogramie.
  2. W sklepie zmienia się status zamówienia na określony w konfiguracji automatycznej realizacji ZMO, np. „Opłacone”
  3. Integrator rejestruje zmianę statusu z punktu powyżej i realizuje ZMO na dokument sprzedaży – ręcznie (przy odświeżaniu listy zamówień) lub w harmonogramie.
  4. Następuje kolejna zmiana statusu zamówienia w sklepie (np. na „Zrealizowane”) oraz dołączenie do zamówienia dokumentu sprzedaży w PDF – w harmonogramie lub po kliknięciu przycisku Aktualizacja zwrotna.