Konfiguracja pól własnych i słowników

Konfigurację należy zacząć od dodania z poziomu Symfonii słowników i pól własnych. W tych strukturach integrator przechowuje informacje wymagane do działania, np. śledzenia zmian czy powiązań zamówień.

Pola własne dokumentów sprzedaży oraz zamówień obcych

Dodaj pola własne wg specyfikacji:

  • Nazwa: SymSync_ConfigId, typ: numeryczny standardowy (int32)
  • Nazwa: SymSync_Metadata, typ: tekstowy
  • Nazwa: SymSync_OrderId, typ: tekstowy

Zaloguj się do Symfonii z uprawnieniami administratora. Następnie przejdź do Ustawienia -> Pola własne (1) -> Dokumenty (2). Wybierz Dokumenty sprzedaży (3) i Edytuj (4):

Następnie kliknij Dodaj:

W kolejnym oknie ponownie kliknij Dodaj.

Jeśli przycisk Dodaj nie jest widoczny, rozszerz krawędź listy własnych pól w prawo.

Wprowadź nazwę i typ pola własnego wg specyfikacji widocznej w oknie konfiguracji.

Uwaga: zwróć uwagę, aby przy kopiowaniu nazw nie wkleić spacji przed lub po nazwie i symbolu pola własnego!

Kliknij przycisk Zapisz. Powtórz operację dla każdego z dodatkowych pól.

Pamiętaj o zapisaniu zmian także w oknie Ustawienia. Efekt powinien być następujący:

Nowo utworzone pola własne zostały przypisane do dokumentów sprzedaży. W kolejnym kroku należy przypisać je dodatkowo do zamówień obcych. Aby to zrobić, przejdź do Ustawienia -> Pola własne (1) -> Dokumenty (2). Wybierz Zamówienia obce (3) i Edytuj (4):

 

Kliknij Dodaj, następnie wskaż na Liście własnych pól jedno z utworzonych wcześniej pól. Kliknij Użyj.

Powtórz operację dla wszystkich pozostałych pól, również dla utworzonych wcześniej pól własnych dokumentów sprzedaży. Efekt powinien być podobny do prezentowanego poniżej. Pamiętaj o zapisaniu zmian w oknie Ustawienia:

 

Słowniki użytkownika

Zaloguj się do Symfonii z uprawnieniami administratora. Następnie przejdź do Ustawienia > Słowniki użytkownika i kliknij Dodaj:

Skopiuj nazwę słownika i wklej ją w pole Nazwa i Skrót. Zaznacz pole Aktywny.

Uwaga: zwróć uwagę, aby przy kopiowaniu nazw nie wkleić spacji przed lub po nazwie i symbolu słownika!

Kliknij przycisk Zapisz. Powtórz czynność dla pozostałych słowników.

 

[warn]Uwaga: Po zmianach konfiguracji słowników i pól własnych może być konieczne ponowne uruchomienie usługi WebApi[/warn]

Połączenie z WebApi

Uzupełnij Adres endpointa i GUID przepisując je z Konfiguratora WebAPI:

Następnie kliknij przycisk Testuj aby zweryfikować prawidłowość konfiguracji. Efekt powinien być podobny do poniższego:

Tryb debugowania – zaznaczenie tej opcji powoduje włączenie rejestrowania komunikacji z serwerem WebApi do pliku .http-log.txt znajdującego się w katalogu integratora. Taki rejestr pomaga w rozwiązywaniu problemów z pracą WebApi.

Tryb debugowania powinien być włączany tylko w konsultacji z technikami Integratory.pl. Pozostawienie tej opcji włączonej może prowadzić do spadku wydajności oraz wyczerpania miejsca na dysku.