1. Zaloguj się do panelu SellAsist.
 2. Przejdź do zakładki Integracje > Klucze API i kliknij Dodaj klucz (3)
 3. Uzupełnij formularz dodawania klucza API.:

  • Wyświetlana nazwa (1): dowolna, np. SubSync2
  • Klucz API (2): kliknij przycisk Wygeneruj nowy i skopiuj klucz do schowka
  • Powiązane konto email (3) i powiązana firma (4): wskaż parametry które mają być użyte z integracją
  • Kolor (5): dowolny
 4. Kliknij Zapisz (6)
 5. Uruchom integrator.
 6. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
 7. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem.
 8. Uzupełnij pola Adres panelu sklepu oraz Klucz API:
 9. Kliknij przycisk Testuj.
 10. Jeśli połączenie jest prawidłowe, przejdź do dalszej konfiguracji integratora.

Pozostałe

Pole dodatkowe zamówienia dla dokumentów PDF – pozwala na określenie pola dodatkowego zamówienia, do którego może zostać przesłany dokument PDF.

Musi być to pole typu pliki o rodzaju dokumenty doc,docx,pdf,xlsx,txt. Jeśli pole nie istnieje – integrator zaproponuje dodanie go: