Kolejność importowania zamówień:

 • LIFO – od najnowszych (Last in first out). Zamówienia są importowane w kolejności od najnowszych do najstarszych.
 • FIFO – od najstarszych (First in first out). Zamówienia są importowane w kolejności od najstarszych do najnowszych.

Dokument sprzedaży – opcja pozwala określić, jaki typ dokumentu końcowego ma generować integrator:

 • Auto – określa automatycznie na podstawie danych w zamówieniu.
  Jeśli platforma sklepowa obsługuje znacznik „Klient chce fakturę” (np. Allegro, BaseLinker) – znacznik ten będzie brany pod uwagę.
  Jeśli platforma sklepowa domyślnie nie obsługuje znacznika „Klient chce fakturę” (np. WooCommerce, PrestaShop) integrator przyjmuje, że klient chce fakturę gdy uzupełniono numer NIP oraz nazwę firmy.
 • Paragon – niezależnie do wprowadzonych danych, będzie to paragon.
 • Faktura – niezależnie od wprowadzonych danych, będzie to faktura.

Jeśli wybrano FS, ale nie podano NIP, wystaw PA – Jeśli wg ustawienia Dokument sprzedaży określono, że dokumentem sprzedaży ma być faktura, ale klient nie podał numeru NIP integrator potraktuje taki dokument jako paragon.

Nazwy towarów na zamówieniach:

 • ECommerce – na zamówieniach widoczne będą nazwy towarów ze sklepu internetowego (takie, jakie widział klient podczas składania zamówienia),
 • ERP – na zamówieniach widoczne będą nazwy towarów z kartoteki Symfonii.

Traktuj stawkę VAT 0% jako – pozwala na przypisanie kodu stawki podatkowej gdy wartość podatku VAT na pozycji zamówienia wynosi 0% (na przykład: ZW, NPO, nieop. itd). Dodatkowo można ustawić odrębne kody VAT dla poszczególnych krajów (płatnika) za pomocą Mapowanie na kraje:

Przytrzymując klawisz [code]Ctrl[/code] na klawiaturze i jednocześnie klikając Mapowanie na kraje (6a) uruchomimy możliwość ustawienia osobnego mapowania dla klientów detalicznych