Funkcja ta umożliwia powiązanie magazynów programu ERP ze sklepami/widokami sklepów (o ile sklep obsługuje tzw. multistore – jak np. Magento, PrestaShop) oraz wysyłkę stanu magazynowego jako sumę z kilku magazynów.

Mapowanie to ma wpływ na:

  • Aktualizację towarów: stany magazynowe towarów w poszczególnych widokach sklepów zostaną pobrane ze wskazanych magazynów,
  • Pobieranie zamówień: lista zamówień w głównym oknie programu będzie pokazywać wyłącznie zamówienia pochodzące ze zmapowanych w tym miejscu widoków sklepów.
Ustawienie mapowania jest obowiązkowe dla platformy Magento

Aby dodać nowe mapowanie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na puste miejsce i wybrać Dodaj.

Następnie w oknie Mapowanie sklepów na magazyny należy wskazać widok sklepu (pole Sklep) oraz odpowiadające mu magazyny (do zaznaczenia na liście Magazyny).

Stany magazynowe ze wskazanych magazynów zostaną przesłane jako suma.

Strzałki umożliwiają zmianę kolejności magazynów, co ma wpływ na odejmowanie ilości zarezerwowanych (w przypadku gdy przesyłamy stany magazynowe pomniejszone o rezerwacje).