1. Uruchom integrator.
  2. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
  3. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem.
  4. W polach Użytkownik i Hasło uzupełnij dane Twojego konta eBay.
  5. Kliknij Pobierz klucz. Zostanie otwarta przeglądarka internetowa. Wprowadź ponownie te same dane logowania i zaloguj się do eBay.
  6. Udziel dostępu do aplikacji przyciskiem Agree:
  7. Po pomyślnej autoryzacji kliknij przycisk Ponów próbę. Jeśli zostanie wyświetlony błąd, spróbuj ponownie.

  8. Klucz aplikacji zostanie uzupełniony. Kliknij przycisk Testuj połączenie:
  9. Jeśli połączenie jest prawidłowe, przejdź do dalszej konfiguracji integratora.

Dodatkowe ustawienia

Pobieraj zamówienia nie starsze niż – ogranicza zbiór zamówień widocznych w integratorze. Mniejsza wartość przekłada się na krótszy czas ładowania listy zamówień.

Podatki eBay

Odejmij podatek naliczony przez eBay – od sumy zamówienia zostanie odjęty podatek naliczony przez platformę eBay w ramach tzw. pakietu e-commerce. Jeśli ta opcja jest wyłączona, podatek zostanie doliczony jako koszt dodatkowy.