Wyróżnik mapowania kategorii

Uwaga: zmiana wyróżnika może spowodować utratę zapisanego mapowania kategorii oraz znaczniki zaimportowania zamówień, co może to doprowadzić do ponownego zaimportowania wszystkich zamówień.

Należy także upewnić się, że żadne zamówienia nie oczekują na realizację (po zmianie wyróżnika nie zostaną zrealizowane), a dokumenty pdf oraz statusy zostały już wysłane.

Zalecamy wykonanie kopii zapasowej podmiotu.

Czym jest wyróżnik mapowania kategorii

Wyróżnik mapowania kategorii to wartość która pozwala na obsługę więcej niż jednej integracji w ramach jednej bazy podmiotu.

Nazwa „wyróżnik mapowania kategorii” sugeruje że wartość ta dotyczy tylko kategorii, Natomiast faktycznie używany jest on dla odróżnienia powiązań przechowywanych w bazie danych także pomiędzy zamówieniami i śledzeniem zmian w towarach. W praktyce można mówić o wyróżniku pliku konfiguracyjnego.

Domyślnie wyróżnik mapowania jest pusty (null).

Praktycznie zastosowanie

Załóżmy scenariusz, w którym posiadamy integrację pomiędzy Subiektem a dwoma sklepami opartymi na PrestaShop (nazwijmy je sklep Detal i sklep Hurt). Posiadamy zatem 2 pliki konfiguracyjne.

W tym układzie zachodzi ryzyko, że:

 • identyfikatory (numery) zamówień ze sklepu Detal i Hurt mogą się pokrywać co spowoduje np. zmianę statusu zamówienia w złym sklepie,
 • sklepy posiadają inne drzewko kategorii produktów – przy zapisie mapowanie kategorii z jednego sklepu spowoduje nadpisanie mapowania kategorii z drugiego sklepu,
 • przy aktywnym śledzeniu zmian w towarach zmiany np. stanów magazynowych zostaną przesłane do jednego sklepu, następnie towar zostanie oznaczony jako zsynchronizowany i nie zostanie zaktualizowany w drugim sklepie.

Wszystkie te problemy rozwiązuje nadanie wyróżników – osobnego dla sklepu Detal i Hurt np. 1 dla Detal i 2 dla Hurt.

Wyróżniki najlepiej nadać przed podłączeniem kolejnego sklepu.

 

Ustawienie wyróżnika mapowania kategorii

W tym celu wykonaj następujące kroki:

 1. Zatrzymaj usługę harmonogramu (jeśli jest uruchomiona).
 2. Uruchom integrator i przy uruchomieniu wybierz odpowiedni plik konfiguracyjny (jeśli jest więcej niż 1).
 3. Zwróć uwagę na wygląd listy zamówień – odnotuj które zamówienia są zaimportowane, a które jeszcze nie.
  Listę zamówień możesz skopiować np. notatnika lub excela poprzez kliknięcie na liście zamówień > naciśnięcie klawiszy Ctrl + A, następnie Ctrl + C i wklejenie jej do programu docelowego
 4. Wybierz Program > Zaawansowane > Zmień wyróżnik mapowania kategorii:
 5. Wprowadź numeryczny wyróżnik, np 1 i zatwierdź przyciskiem OK:
 6. Program może zapytać o nadanie wyróżnika zmapowanym kategoriom i zaimportowanym zamówieniom. Ważne: jeśli jest to pierwszy, oryginalny plik konfiguracyjny, wybierz Tak. W przeciwnym wypadku wybierz Nie. Integrator uruchomi się ponownie.
 7. Sprawdź, czy lista zamówień wygląda prawidłowo tj. czy zamówienia wcześniej zaimportowane są oznaczone zgodnie z prawdą. Jeśli znacznik zaimportowania zniknął (zamówienia widoczne są jako nowe), wykonaj następujące kroki:
  1. Podnieś limit dwukrotnie (np. ze 100 na 200). Możesz wpisać wartość numeryczną poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na pole Limit i zatwierdzenie klawiszem Enter:
  2. Zaznacz znacznikiem ☑ wszystkie zamówienia które powinny być oznaczone jako zaimportowane:
  3. Wybierz z menu kontekstowego (prawy przycisk myszki) Wybrane > Oznacz jako zaimportowane:
  4. Przywróć poprzednią wartość pola Limit.
 8. Ponów czynność dla kolejnych plików konfiguracyjnych z pominięciem przeniesienia znaczników z punktu 6.
 9. Wznów usługę harmonogramu (jeśli była uruchomiona).