1. Uruchom integrator.
 2. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
 3. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem.
 4. Wpisz adres oraz dane do logowania do sklepu i kliknij przycisk Testuj.
 5. Jeśli połączenie jest prawidłowe, przejdź do dalszej konfiguracji integratora.
  Jeśli połączenie nie powiedzie się, sprawdź akapit Ustawienia WebApi

Dodatkowe ustawienia

Limit zapytań (req/sec)  – pozwala na spowolnienie komunikacji ze sklepem i tym samym zmniejszyć jego obciążenie podczas wymiany dużej ilości danych. Domyślna wartość to 10.

Przesyłaj ceny produktów jako ceny brutto – domyślnie opcja jest wyłączona. Pozwala na przesłanie cen brutto zamiast netto (standardowym ustawieniem jest przesłanie cen netto, a obliczenie podatków odbywa się po stronie sklepu).

Ustawienia WebApi

Włączenie dostępu do WebApi

 1. Zaloguj się do SOTE.
 2. Przejdź do Konfiguracja > Administracja sklepem:
 3. Wybierz API:
 4. Następnie z menu po lewej stronie wybierz Konfiguracja:
 5. Zaznacz opcję Włącz WebApi i zapisz zmiany:

Uprawnienia użytkownika

W przypadku SOTE do połączenia z API wymagane jest użycie dowolnego konta NIE będącego Super Adminem.

Zalecamy utworzenie osobnego konta do użycia w API. Konto powinno być aktywne, z dostępem do WebApi oraz posiadać uprawnienia do wszystkich modułów z listy.

Aby to zrobić, wykonaj kroki:

 1. Zaloguj się do SOTE.
 2. Przejdź do Konfiguracja > Administracja sklepem:
 3. Wybierz Administratorzy:
 4. Kliknij Dodaj:
 5. Dodaj nowego użytkownika dodając mu Uprawnienia jak pokazano poniżej: