Jeśli natrafisz na problem, którego rozwiązania nie znalazłeś w instrukcji – prosimy o przesłanie do nas raportu diagnostycznego.

W tym celu proszę włączyć integrator i kolejno przejść przez Program -> Zaawansowane -> Narzędzie diagnostyczne:

 

Jeśli integrator nie uruchamia się, wykonaj raport z poziomu menu start: Programy > RTNET > Narzędzie diagnostyczne:

W polu Opis problemu prosimy o szczegółowe opisanie usterki. Dodatkowo – jeśli to możliwe – proszę o dołączenie zrzutów ekranu obrazujących problem.

Diagnozę problemu może ułatwić analiza logów WebApi, które można dołączyć do raportu poprzez zaznaczenie opcji Dołącz logi usługi SAGE WebApi.

 

Precyzyjny opis pozwoli nam na szybkie udzielenie pomocy i rozwiązanie zgłoszenia.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na adres e-mail powiązany z licencją, oraz – opcjonalnie – na adresy wskazane w polu Dodatkowe adresy e-mail do odpowiedzi