Domyślny magazyn – wskazuje magazyn, do którego będą importowane zamówienia. Dodatkowo ustawienie to określa z którego magazynu integrator będzie pobierać stany magazynowe.

Tryb importu – określa typ dokumentu, do którego będą importowane zamówienia. Dostępne ustawienia to: ZO (zamówienia obce) lub DS (dokument sprzedaży – faktura lub paragon).

Typ dokumentu, seria dokumentu i rejestr płatności – określają parametry dokumentów tworzonych przez integrator. W zależności od poprzedniego ustawienia (Tryb importu) dostępne są inne zestawy parametrów:

 

Należy uzupełnić wszystkie wymagane (podkreślone) pola poprzez wybór odpowiedniej wartości z listy.

Do bufora – tworzy dokument w buforze.

Wystaw WZ – określa, czy do dokumentu sprzedaży ma zostać wystawiony dokument wydania (WZ).

Zakładaj rezerwacje – określa, czy dokumenty ZMO mają tworzyć rezerwacje na zapisane w nich pozycje.

Znacznik – umożliwia przypisane określonego znacznika.

Mapowanie rejestrów płatności – umożliwia wskazanie innego rejestru płatności w zależności od wybranej przez klienta formy płatności w sklepie:

W przypadku niektórych platform (np. BaseLinker, Allegro) dostępne formy płatności pobierane są z ostatniego 1000 zamówień złożonych w sklepie. Jeśli na powyższej liście nie ma określonej formy płatności, należy złożyć nowe zamówienie i przypisać mu brakującą formę.

Data dokumentu sprzedaży – umożliwia import dokumentów z określoną datą (do wyboru: data zaimportowania lub data złożenia zamówienia w sklepie).

Sposób wyliczania cen – umożliwia wskazanie czy dokument ma być liczony od cen netto lub od brutto. W celu zachowania zgodności pomiędzy wartością zamówienia a wartością dokumentu, zalecamy ustawienie od brutto.

Dział firmy – określa dział firmy w którym wystawiane będą dokumenty.

Zawartość pola „Opis” – umożliwia umieszczenie w polu „Opis” dokumentu określonych informacji. Więcej informacji na temat edytora notatek można znaleźć tutaj.

Zawartość pola „Uwagi” – umożliwia umieszczenie w polu „Notatka” dokumentu określonych informacji. Więcej informacji na temat edytora notatek można znaleźć tutaj.