Mapowanie produktów

Określa pola, w których integrator będzie poszukiwał kodu produktów w sklepie i w Optimie. Przynajmniej jedno pole po stronie sklepu i jedno pole po stronie Subiekta musi być tożsame, np. „SKU” i „Kod”.

Ustawienie to ma zastosowanie zarówno dla importu zamówień, jak i dla importu, eksportu i aktualizacji towarów.

Sklep – dla wybranych platform dostępna jest opcja mapowania po dwóch polach do wyboru SKU/EAN, lista do wyboru jest wtedy rozwijana. Poniżej przedstawiamy kompletny wykaz platform wraz polami obsługiwanymi:

* Posiadamy narzędzie, które pozwala zbiorczo w Allegro przenieść zawartość pola EAN do Sygnatura

** W przypadku PrestaShop zmiana mapowania na EAN znajduje się w Program > Konfiguracja (F9) > Pokaż ustawienia zaawansowane > Konfiguracja kontekstu sklepu… > Pole identyfikacyjne produktu > EAN

*** W przypadku ShopGold możliwe jest po kodzie EAN, jednak wymaga modyfikacji jednego z plików na serwerze. Prosimy o kontakt w celu jego zaimplementowania.

Optima – w tym polu określamy, po jakim polu w Optimie ma następować mapowanie produktów. Ze względu na to, że większość platform umożliwia mapowanie wyłącznie po jednym z kodów, zalecamy pozostanie przy ustawieniu Kod towaru.

Eksport z Optimy do sklepu / Aktualizacja w Optimie

Cennik – określa cennik z/do którego będzie pobierana/zapisywana informacja o cenie towaru. Cennik ten zostanie także wskazany jako cennik na importowanych zamówieniach.

Stany magazynowe pomniejszone o rezerwacje – rezerwacje złożone przez zamówienia będą pomniejszać stan magazynowy.

Obliczaj potencjalne ilości zestawów – po włączeniu funkcji integrator wylicza potencjalne ilości towarów złożonych, następnie dodaje do nich ilość zmontowanych towarów złożonych w magazynie. Ilość potencjalna, to maksymalna ilość towarów złożonych jaką można by zmontować ze składników znajdujących się w magazynie.

Określ status aktywności produktu na podstawie – wskazuje kryterium na podstawie którego integrator określa status towaru (określa czy produkt jest aktywny czy nieaktywny).

Ograniczenia asortymentu (domyślny filtr produktów) – pozwala na ograniczenie zbioru towarów podlegających integracji w kierunku ERP > sklep za pomocą ustawienia domyślnych filtrów (np. kategorii, cech itd.)

Więcej informacji o filtrowaniu towarów można znaleźć tutaj.