Zamówienia

Domyślny magazyn – wskazuje magazyn, do którego będą importowane zamówienia. Dodatkowo ustawienie to określa z którego magazynu integrator będzie pobierać stany magazynowe.

Tryb importu – określa typ dokumentu, do którego będą importowane zamówienia. Dostępne opcje to: PF – proforma, RO – rezerwacja odbiorcy i DS – dokument sprzedaży (faktura lub paragon).

Proforma/Rezerwacja odbiorcy/Dokument sprzedaży

Typ dokumentu – faktura – wskazuje typ dokumentu (numeracji) który zostanie użyty z zamówieniem do którego ma finalnie zostać wystawiona faktura.

Typ dokumentu – paragon – wskazuje typ dokumentu (numeracji) który zostanie użyty z zamówieniem do którego ma finalnie zostać wystawiony paragon.

W buforze – określa import zamówień do bufora, w przeciwnym razie dokument zostaje natychmiast zatwierdzony.

Generuj WZ – generuje dokument wydania do dokumentu sprzedaży.

Typ dokumentu – wydanie – wskazuje typ dokumentu (numeracji) który zostanie użyty do wystawienia WZ.

Kategoria dokumentu – pozwala ustawić wybraną z listy kategorię dokumentu. W razie potrzeby nową etykietę należy dodać z poziomu Optimy.

Domyślny termin rezerwacji (dni) – określa termin rezerwacji dla dokumentu RO w postaci liczby dni (od 0 do 3650) dodanej do daty określonej w polu Data dokumentu sprzedaży.

Data dokumentu sprzedaży – umożliwia import dokumentów z określoną datą (do wyboru: data zaimportowania lub data złożenia zamówienia w sklepie).

Sposób wyliczania cen – umożliwia wskazanie czy dokument ma być liczony od cen netto lub od brutto. W celu zachowania zgodności pomiędzy wartością zamówienia a wartością dokumentu, zalecamy ustawienie od brutto.

Zawartość pola „Numer obcy” – umożliwia umieszczenie w polu „Numer obcy” dokumentu określonych informacji. Pojemność pola wynosi 255 znaków. Więcej informacji na temat edytora notatek można znaleźć tutaj.

Zawartość pola „Opis” – umożliwia umieszczenie w polu „Opis” dokumentu określonych informacji. Pojemność pola wynosi 1024 znaki. Więcej informacji na temat edytora notatek można znaleźć tutaj.

Kolejność importowania zamówień

 • LIFO – od najnowszych (Last in first out). Zamówienia są importowane w kolejności od najnowszych do najstarszych.
 • FIFO – od najstarszych (First in first out). Zamówienia są importowane w kolejności od najstarszych do najnowszych.

Dokument sprzedaży – opcja pozwala określić, jaki typ dokumentu końcowego ma generować integrator:

 • Auto – określa automatycznie na podstawie danych w zamówieniu.
  Jeśli platforma sklepowa obsługuje znacznik „Klient chce fakturę” (np. Allegro, BaseLinker) – znacznik ten będzie brany pod uwagę.
  Jeśli platforma sklepowa domyślnie nie obsługuje znacznika „Klient chce fakturę” (np. WooCommerce, PrestaShop) integrator przyjmuje, że klient chce fakturę gdy uzupełniono numer NIP oraz nazwę firmy.
 • Paragon – niezależnie do wprowadzonych danych, będzie to paragon.
 • Faktura – niezależnie od wprowadzonych danych, będzie to faktura.
  Zamówienia walutowe zawsze importowane są jako faktury

Jeśli wybrano FS, ale nie podano NIP, wystaw PA – Jeśli wg ustawienia Dokument sprzedaży określono, że dokumentem sprzedaży ma być faktura, ale klient nie podał numeru NIP integrator potraktuje taki dokument jako paragon.