Integrator daje możliwość wycofywania anulowanych zamówień (np. zwróconych lub nieopłaconych przez kupujących). Funkcja działa w taki sposób, że na podstawie wskazanych statusów w konfiguracji, integrator w momencie pobierania listy zamówień sprawdza, czy są zamówienia których status wskazuje na ich anulowanie.

O postępach, zostaniemy poinformowani w sekcji Aktywność w dolnej części okna:

Jeśli znajdzie jakieś zamówienie o statusie wskazanym uprzednio w konfiguracji to dokument zostaje anulowany – podobnie jak poprzez użycie funkcji Anulowanie dokumentu w Optimie:

Jeśli integrator skonfigurowano do pracy w trybie importu do RO/PF, anulowane zostaną także ewentualne istniejące dokumenty realizujące (dokument sprzedaży i wydanie magazynowe).

 

Sprawdzanie zamówień do anulowania/ usunięcia odbywa się za każdym razem

  • podczas uruchomienia integratora,
  • po kliknięciu przycisku Odśwież listę w oknie głównym programu,
  • podczas każdego uruchomienia zadania harmonogramu.