Importuj nowych kontrahentów jako jednorazowych – importuje zamówienia na kartotekę !NIEOKREŚLONY!. Mechanizm ten może działać – w zależności od ustawienia:

 • Wszyscy – dla wszystkich kontrahentów
 • Detal – tylko dla kontrahentów, którzy nie podali numeru NIP.

Identyfikacja kartotek kontrahentów – określa sposób, w jaki sposób integrator ma odszukiwać istniejące kartoteki klientów.
Jeśli klient podał NIP, w pierwszej kolejności nastąpi próba odszukania istniejącej kartoteki kontrahenta po NIP.
Jeśli klient nie podał NIP, lub numerowi NIP odpowiada więcej niż jedna kartoteka, następuje próba odszukania istniejącej kartoteki na podstawie ustawienia:

 • Kod – kod kontrahenta
 • E-mail – adres e-mail płatnika
 • Telefon – numer telefonu płatnika (znormalizowany).

Tworzenie symboli kontrahentów – Integracja daje wybór użytkownikowi, na jakiej podstawie ma być tworzony symbol kontrahenta. Symbol ten może być wykorzystywany przy zakładaniu nowych kartotek oraz przy wyszukiwaniu istniejących. Dostępne ustawienia to:

 • Auto – automatyczna numeracja. Tego ustawienia nie można używać z ustawieniem Identyfikacja kartotek kontrahentów = Kod.
 • Login
 • E-mail
 • ID – Identyfikator użytkownika (zwykle taki sam jak login)
 • NazwiskoImie – nazwisko i imię (oddzielone spacją)
 • NazwaFirmyNazwiskoImie – nazwa firmy lub nazwisko i imię (oddzielone spacją)
Należy pamiętać o ograniczonej pojemności pola Kod w Optimie (20 znaków)

W przypadku dopasowania kilku kartotek – określa zachowanie programu w sytuacji, gdy do klienta z zamówienia pasować będą dwie lub więcej kartoteki z Optimy. Integrator może użyć kartoteki najstarszej, najmłodszej lub wyświetlić błąd (i przerwać import zamówienia).

Grupa (dla nowych kontrahentów) – opcja pozwalająca przypisać nowo dodanym kontrahentom grupę wcześniej utworzoną w Optimie. Grupę należy wybrać z listy.

Integracja REGON

Pobieraj dane przedsiębiorców z rejestru REGON – włącza mechanizm, który próbuje pobrać dane kontrahenta z GUS, o ile kontrahent podał numer NIP. Jeśli dane zostaną odnalezione – zostaną użyte jako dane płatnika na zamówieniu.

W przypadku błędu pobierania danych pozwala na określenie zachowania integratora w przypadku gdy danych klienta nie da się odnaleźć w GUS.