Przed przystąpieniem do integracji należy skonfigurować program EasyUploader w tryb pracy wielostanowiskowej. W poniższym linku opisano instrukcję.
https://www.easyuploader.pl/forum/viewtopic.php?t=622
  1. Uruchom integrator.
  2. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
  3. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem.
  4. Uzupełnij informacje:

1. Adres serwera – adres odnajdziemy w Ustawieniach EU w zakładce Konfiguracja -> Baza danych (podgląd,gdzie możemy odnaleźć te informacje, zamieszczono na kolejnej stronie)
2. Ścieżka bazy (BAZA.EU3) – należy ją skopiować z Ustawieniach EU jak powyżej (2)
3. Port – domyślny port to 3050 (domyślne ustawienia wskazano w konfiguratorze – czerwona ramka)
4. Login – domyślny login to SYSDBA (domyślne ustawienia wskazano w konfiguratorze – czerwona ramka)
5. Hasło – domyślne hasło to masterkey (domyślne ustawienia wskazano w konfiguratorze – czerwona ramka)
6. Kodowanie znaków – domyślne kodowanie to WIN1250, opcję należy wybrać rozwijając trójkąt z prawej strony

  1. Po wprowadzeniu danych kliknij Testuj połączenie aby upewnić się, że wpisane dane są poprawne.
  2. Przejdź do zakładki Konta. Odśwież listę kont (1) i zaznacz konta które chcesz obsługiwać za pomocą integratora.
  3. Przejdź do dalszej konfiguracji programu.