1. Uruchom integrator.
  2. Wybierz menu Program > Konfiguracja.
  3. Przejdź do zakładki Połączenie ze sklepem.
  4. Wpisz poprawny adres sklepu oraz dane do logowania – te same których używasz do logowania się do panelu sklepu:
  5. Kliknij przycisk Testuj:

Jeśli połączenie jest prawidłowe, przejdź do dalszej konfiguracji integratora.