Edytor notatek to narzędzie ułatwiające zarządzanie zawartością pola Opis dla dokumentu zamówienia. Aby z niego skorzystać kliknij Dostępne pola dla wybranej sekcji w zakładce: Zamówienia w konfiguracji programu.

 

Po wybraniu z dostępne pola listy znacznik zostanie przypisany do naszego pola. Możemy korzystać z następujących znaczników:

 • {id} – numer ID zamówienia ze sklepu
 • {sub_Id} – kod zamówienia nadawany przez PrestaShop/Magento
 • {notes} – notatki klienta do zamówienia
 • {shop_notes} – notatki sporządzone przez personel do zamówienia
 • {total} – suma zamówienia
 • {total_currency} – suma zamówienia w walucie
 • {status} – status zamówienia
 • {currency} – waluta zamówienia
 • {payment_method} – metoda płatności
 • {shipping_method} – metoda dostawy
 • {payment_email} – e-mail płatnika
 • {payment_symbol} – symbol płatnika
 • {payment_id} – ID płatnika
 • {shipping_addr} – adres dostawy (tylko jeśli jest inny od adresu płatnika, w przeciwnym razie – puste)
 • {shipping_addr2} – adres dostawy
 • {document} – dokument końcowy

W edytorze notatek nie musimy ograniczać się do znaczników integratora – możemy wprowadzić własne pola tekstowe, aby tekst był bardziej czytelny dla osoby obsługującej zamówienie. Przykładowy efekt jaki można uzyskać:

Zawartość pola {shop_notes} (BaseLinker/Allegro)

BaseLinker oraz Allegro udostępniają dodatkowe informacje o zamówieniu i transakcji. Informacje te można umieścić w znaczniku {shop_notes}, który z kolei można umieścić w opisie dokumentu.

Baselinker

 • {admin_comments} – uwagi sprzedawcy,
 • {shop_order_id} – identyfikator zamówienia nadany przez sklep,
 • {order_source} – źródło zamówienia,
 • {order_source_id} – identyfikator źródła (np. wewnętrzne ID konta allegro, wewnętrzne ID sklepu itp. ),
 • {order_source_info} – opis źródła zamówienia – (np. adres sklepu lub nic sprzedawcy Allegro) pole obecnie niedostępne,
 • {external_order_id} – identyfikator zamówienia, które zostało pobrane z zewnętrznego źródła. Np. numer zamówienia w sklepie, lub numer transakcji Allegro,
 • {payment_done} – wpłacona kwota,
 • {delivery_package_nr} – numer nadania,
 • {invoice_id} – ID faktury z Baselinkera,
 • {user_login} – Login kupującego z Allegro.

 

 

Allegro

Pola jakie możemy wykorzystać to:

 • {buyer_email} – e-mail kupującego,
 • {buyer_login} – login kupującego,
 • {item_id} – ID zamówienia,
 • {message_to_seller} – wiadomość do sprzedawcy,
 • {payment_id} – ID płatności,
 • {pickup_point} – punkt odbioru.

Prawidłowo skonfigurowana sekcja może wyglądać tak, choć nie musimy ograniczać się do jednego znacznika:

Następnie znacznik {shop_notes} można wstawić do opisu dokumentu: