Domyślny tryb importu/eksportu

Pozwala na określenie domyślnego zestawu informacji o towarze, które integrator prześle z lub do sklepu.

To ustawienie ma zastosowanie także dla harmonogramu

Eksportuj do sklepu – zbiór danych wysyłanych przy eksporcie nowych towarów.

Importuj do Optimy – zbiór danych pobieranych przy imporcie nowych towarów.

Aktualizuj w sklepie – zbiór danych wysyłanych przy aktualizacji istniejących towarów.

Aktualizuj w Optimie – zbiór danych pobieranych przy aktualizacji istniejących towarów.

Zapamiętaj i nie pytaj ponownie – określa, czy okno z wyborem zakresu danych do przesłania ma być wyświetlane każdorazowo przy przesyłaniu towarów.