1. Pobierz aktualny instalator.
  2. Uruchom plik instalatora i zapoznaj się z warunkami licencji.
  3. Wybierz miejsce docelowe, w którym ma zostać zainstalowany program (domyślnie: C:\Program Files (x86)\RTNET\OpSync)
  4. Uruchom program z wybranej lokalizacji lub przez ikonę utworzoną przez instalator na pulpicie.
  5. Wprowadź klucz licencyjny lub pobierz klucz testowy (klucz testowy pozwala na uruchamianie programu na okres 15 dni).
  6. Skonfiguruj połączenie ze sklepem.
  7. Skonfiguruj pozostałe parametry integratora.